Onze vereniging werd opgericht op 17 september 1970 met als doelstelling het bevorderen van de zwemsport in het ruimste zin.Wij mochten ons verheugen op een goede start want de eerste zwemtraining op zaterdag 12 december startte met 50 zwemmertjes.Onze vereniging werd opgericht op 17 september 1970 met als doelstelling het bevorderen van de zwemsport in het ruimste zin.Wij mochten ons verheugen op een goede start want de eerste zwemtraining op zaterdag 12 december startte met 50 zwemmertjes.

Na enige maanden te hebben getraind, werd, in samenwerking met de zwemvereniging Eszet uit Swalmen, besloten een recreatieve wedstrijd te organiseren. Deze zou plaatsvinden op 27 juni 1971 doch door de slechte weersomstandigheden en de vakantieperiode werd deze wedstrijd verschoven naar 31 oktober. Het was een zeer gezellige wedstrijd met als resultaat verschillende aanmeldingen van nieuwe leden.

In het jaar 1972 namen wij deel aan 7 wedstrijden, wel 2 in Weert, 1 in Roermond en 4 in ons eigen Apollobad te Melick.Wij kunnen hier nog even vermelden dat in Roermond een van onze zwemmers de 25 meter vrije slag aflegde beneden de 20 seconden. Het was Ivan Boekee die deze afstand zwom in 19.0 seconden.

In 1973 namen we aan 8 wedstrijden deel.Hierin was ook de zgn.vierkamp opgenomen met verenigingen als: Mosa-Regio-Venlo, N.O.A.V-Susteren, R.Z.-Roermond, Eszet-Swalmen, Patrick-Echt, R.O.B.-Reuver en Z.V. Helden.De resultaten mochten er zijn; 3 wedstrijden werden door de Roersoppers gewonnen terwijl wij twee keer de tweede plaats behaalden.
Voor het jaar 1974 zag onze wedstrijdkalender er ook goed uit.Er stonden twee nieuwe vierkampen op het programma, waarvan we er een wonnen en de andere leverde ons een tweede plaats op.In 1974 hadden wij de grote stap genomen voor enkele van onze zwemmers een startvergunning aan te vragen.Daardoor konden deze zwemmers, na medisch te zijn goedgekeurd, deelnemen aan de door de K.N.Z.B. georganiseerde zwemwedstrijden.

De eerste wedstrijd waaraan wij deelnamen werd gezwommen op 19 oktober.Er werd aan deelgenomen door 78 damesploegen en 75 herenploegen. Onze dames behaalden de 50e plaats en onze herenploeg de 8e plaats.Dit was een redelijke start van onze wedstrijdzwemmers.

In 1975 namen wij deel aan 8 recreatieve wedstrijden, waaronder 4 wedstrijden, o.a. de Roerdomp-wisselbeker, die jaarlijks terug zouden keren.De eerste keer werd de Roerdomp-wisselbeker door onze vereniging gewonnen.De startvergunninghouders hadden meer werk. Zij moesten nl. op 22 wedstrijden aantreden. De dames werden in totaal 55e en de heren behaalden de 9e plaats. Hierdoor degradeerden de dames naar de E-competitie en de herenploeg promoveerde naar de D-afdeling. Een tweede ploeg kwam uit in de E-afdeling. De eerste twee wedstrijden moesten dit jaar nog gezwommen worden.Dames en Heren II werden resp. 1e wedstrijd 40e en 41e en op de tweede wedstrijd 29e en 48e. De heren I werden 36e en 32e.Dit jaar hadden wij ook enkele deelnemers aan de Limburgse-Kampioenschappen. Hans Licht – 100 m schoolslag, Charles Bos – 200 m vrije slag en 100 m schoolslag, tevens zwom hij 200 m wisselslag. Fred Walsteijn – 100 m schoolslag, Bert Schlicher, Ralf Caster en Ton Vriezen zwommen 100 m schoolslag.

Op 21 september 1975 gingen wij naar het buitenland. In Hasselt (België) zorgde Charles Bos voor sensatie. Hij legde nl. de 100 m vrije slag af binnen één minuut nl. 59.8 sec.In 1975 deden wij ook mee aan de jaarlijkse wedstrijden zoals de Jo Hassig-trofee te Maastricht, de Hoeymakers-trofee te Helden en de Parel-trofee te Brunssum. Ook organiseerden wij dit jaar een VOLKSWEDSTRIJD voor kinderen uit de regio en wij mogen zeggen dat dit een geslaagd evenement was.De viering van ons eerste lustrum werd gehouden op 27 september met drie wedstrijden en een feestavondje.
In 1976 stonden er 9 recreatieve wedstrijden en 24 wedstrijden voor de startvergunninghouders op het programma. Onze zwemmers deden weer uitstekend hun best en behaalden verschillende prijzen.Uit deze groep zwemmers werden er door de trainers een paar geselecteerd en zij kregen voor het nieuwe seizoen ook een startvergunning.Inschrijving voor de jeugdcompetitie (onder 12 jaar) werd ook mogelijk. Dit is ook een landelijke competitie bestaande uit 4 wedstrijden.

Eveneens hebben wij een start gemaakt met deelname aan de Speedo-jaargang-wedstrijden; dit is ook een serie van 4 wedstrijden voor zwemmers onder de 16 jaar. Deze competitie-wedstrijden zullen van nu af aan jaarlijks voorkomen op ons wedstrijdprogramma. Voor de landelijke E- en D-competitie moesten nog twee wedstrijden verzwommen worden.De dames eindigden totaal na 4 wedstrijden op de 31e plaats van 74 ploegen. De herenploeg I werd 19e en de herenploeg II 40e.

Van de nieuwe competitie 1976-1977 moesten de eerste twee wedstrijden in 1976 gezwommen worden. De herenploeg II werd dit nieuwe seizoen teruggetrokken, zodat we met nog één dames- en één herenploeg aan de start kwamen.De twee eerste wedstrijden eindigden voor de dames op een 54e en 38e plaats. De heren behaalden de 11e en 19e plaats.De jeugdcompetitie eindigde in totaal op de 2e plaats.

Ook dit jaar behaalden enkele van onze zwemmers een startplaats op de Limburgse Kampioenschappen; en wel 12 deelnemers met maar liefst 26 starts. Er werden twee medailles gewonnen.
Bert Schlicher “brons” op de 100 m rugslag en de heren-estafetteploeg behaalde op de 4 x 200 m vrije slag eveneens “brons”.Verder waren er 10-4e, 5-5e, 2-6e, 3-7e, en 4-12e plaatsen behaald.
Voor de 3-kringen ontmoetingen Zeeland-Brabant-Limburg werden 4 zwemmers uitgenodigd.
Clarine Hofstee 100m vlinderslag 9e plaatsCharles Bos 200m wisselslag 6e plaatsCharles Bos 200m vrije slag 8e plaatsHans Licht 200m vrije slag 2e plaatsBert Schlicher 100m vlinderslag 3e plaats.

Het zevende jaar (1977) in het bestaan van onze verenging was ruim voorzien van wedstrijden nl. 15 recreatieve wedstrijden en 27 wedstrijden voor startvergunninghouders. De recreatieve groep behaalde in Weert bij een zwem-vijfkamp de 1e plaats en van de 15 wedstrijden werd deze groep 7 x 2e.Weer gingen enkele kinderen van deze groep over naar de startvergunninghouders.In de competitie behaalden de dames een 32e en 37e plaats, terwijl de heren het brachten tot een 39e en 11e plaats. Voor het nieuwe competitie-seizoen 1977-1978 waren de resultaten van de eerste twee wedstrijden hoopgevend voor beide ploegen. De damesploeg 27e en 22e, de herenploeg 1e en 10e.
Waarschijnlijk zou het ons dit seizoen lukken te promoveren naar een hogere afdeling, maar dat zou afhangen van de resultaten van de laatste twee wedstrijden die begin 1978 gezwommen zouden worden.

De jeugdcompetitie liep ook goed. Wij werden 4e, doch de totaalresultaten waren lang niet slecht. De kleintjes verbeterden hun tijden met grote sprongen. Op de 4e Speedo-wedstrijden zagen we weer het resultaat van onze trainingen, er kwamen nl. 7 zwemmers in aanmerking voor de Limburgse-Speedo-Finale in Maastricht.
Op de Limburgse Kampioenschappen behaalden wij met 12 deelnemers op 30 starts de volgende resultaten.John Nelissen 100m schoolslag 1.23.6 goudClarine Hofstee 100m vrije slag 1.07.9 zilverEric Ross 100m vrije slag 1.18.4 zilverJohn Nelissen 200m schoolslag 3.01.3 zilverBert Schlicher 100m rugslag 1.16.1 bronsBert Schlicher 200m rugslag 2.44.9 bronsVerder behaalden wij 5-4e en 7-5e plaatsen.

Op de Winterkampioenschappen behaalde Eric Ross een 2e plaats en onze heren-estafetteploeg behaalde op de 4 x 100 m wisselslag een 3e plaats.Aan de drie kringen ontmoetingen Zeeland-Brabant-Limburg werd deelgenomen door Eric Ross, Ralf Caster, Hans Licht en John Nelissen.

Dit jaar organiseerden wij een wedstrijd om de Dr. de Jong-trofee. Deze beker werd ons aangeboden door Dr. D.J. de Jong. Deze in Melick wonende arts keurt nl. al onze startvergunninghouders en wel GRATIS voor onze vereniging.Het was erg fijn dat onze Roersoppers deze eerste wedstrijd wonnen en dus ook de Dr. de Jong-trofee.

Drie keer namen we deel aan internationale wedstrijden. 1x bij Eszet te Swalmen en twee keer in Maasmechelen in België.In Maasmechelen behaalde Hans Licht een baanrecord; Hij zom de 100 m vrije slag in 0.58.8 en men had in dit bad nog nooit onder de minuut gezwommen, Hans haalde hierdoor de krant in België.

Begin 1978 moesten onze dames en herenploegen het waar maken. Promoveren of niet? De dames werden totaal 20e, resultaat promotie naar de D-afdeling. De heren werden totaal 5e en promoveerden dus ook en wel naar de C-afdeling. Dit was toch geen kleine prestatie om na 3 jaar reeds te promoveren.

De jeugdcompetitie eindigde evenals vorig jaar op een 4e plaats.In de Speedo-finales hadden wij nu al 11 zwemmers die echt al van zich deden spreken.Op de Winterkampioenschappen startten wij met 16 zwemmers op 18 nummers. Sandy van Wissen behaalde zilver op de 100m rugslag, Clarine Hofstee brons op de 100 m vrije slag en Annemarie Henderix brons op de 100 m schooslag. Fijne resultaten.Voor de Limburgse Kampioenschappen kwamen wij uit op 36 starts met het fantastische resultaat van 6 zilveren en 7 bronzen medailles.Bij de 3-kringen ontmoeting Zeeland-Brabant-Limburg behaalde Sandy van Wissen een 1e plaats op de 100 m rugslag en Sybert van Keeken werd 2e op de rugslag en 3e op de vlinderslag.Voor het eerste deden er 4 zwemmers mee aan een langebaan wedstrijd.Er moest 3 km vrije slag worden afgelegd. Jammergenoeg moesten er onderweg 2 afhaken; de andere 2 behaalden wel de finish en werden nog niet eens laatste. Totaal werden er dit jaar 51 wedstrijden gezwommen, 17 recreatieve en 34 voor startvergunninghouders.

In 1979 werden er door de Roersoppers aan 50 wedstrijden deelgenomen: 14 recreatieve en 36 voor startvergunninghouders. Ook werd dit keer gestart met de Limburgse Competitie waarvan in 1979 twee wedstrijden werden gezwommen. Na twee ontmoetingen stonden wij op een 11e plaats.In de jeugdcompetitie hebben onze kleine Roersoppers zeer goed hun best gedaan. Zij behaalden nl. op alle vier de wedstrijden een 1e plaats hetgeen voor 1980 een promotie inhoudt.

Na het voltooien van de C-D-competitie behaalden de heren een promotie naar de B-afdeling en degradeerden de dames naar de E-F-afdeling. Wel dient nog vermeld te worden dat de heren een geweldig zwaar karwei moesten opknappen, aangezien zij in deze competitie uitkwamen tegen de “top” van Nederland.
Op de Limburgse Kampioenschappen kwamen wij maar liefst 36 keer aan de start, en werden vele club- en persoonlijke records verbeterd en wij brachten maar liefst 8 medailles mee naar huis. Clarine Hofstee behaalde er 5, wat een enorme prestatie is; Eric Ross behaalde de 1e plaats en tevens de limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen waar hij in juli een 19e plaats veroverde. Voorwaar ook een goede prestatie.

De twee laatste medailles werden door de herenploeg veroverd en wel op de 4 x 100 m vrije slag en op de 4 x 200 m vrije slag. Hier dient nog vermeld te worden dat hieraan werd deelgenomen door de sterke verenigingen zoals M.Z.&P.C., Mosa-Regio en De Rog.
De Limburgse aspirant-kampioenschappen leverden ons 5 medailles op. Harrie Willems 2x, Eric Ross 1x, Bert Schlicher 1x en John Nelissen 1x.
Op de All-in Winterkampioenschappen behaalden wij opnieuw 3 derde plaatsen.Voor de A-ontmoeting Limburg-Brabant-Den Haag zwommen twee Roersoppers mee, dit waren Clarine Hofstee en Eric Ross.

De Dr. de Jong-Trofee werd dit jaar omgedoopt in “Het Roosendaal-trofee” genoemd naar het huis Roosendaal, waar Dr. de Jong woonachtig is.
Dit jaar werd deze trofee gewonnen door zwemvereniging Glana uit Geleen, met slechts enkele punten verschil behaalden de Roersoppers de 2e plaats. De derde plaats was voor onze bevriende vereniging Eszet uit Swalmen.

De senioren kwamen dit jaar ook aan de beurt voor een internationale zwemwedstrijd in Maasmechelen, het werd een zeer gezellige middag met veel plezier en gelach en toch nog goede resultaten.

De kleinsten van onze vereniging deden ook goed hun best, zij behaalden op een Jubileum-wedstrijd in Weert de 1e plaats en bij de Roerdomp-cup behaalden zij over 4 wedstrijden een 3e plaats.In het jubileumjaar (1980) namen wij ook aan vele wedstrijden deel.

Op recreatief gebied de Roerdomp-cup en 7 trainingswedstrijden voor kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een startvergunning.De laatste twee wedstrijden van de competitie werden gezwommen met als resultaat voor de heren een 29e plaats en voor de dames een 3e plaats.