Contact: trainers@roersoppers.nl

In het seizoen 2019-2020 hebben wij de beschikking over de volgende (assistent) trainers:

Charles Bos
Arno Schrauwen
Ernest Smit
Koen Wijnands
Senna Bongartz
Mike Jansen
Marco Moers
Vivian Poulussen
René Zenden
Loes Slebe

Begeleiding op zaterdagmorgen

Op zaterdag verzorgt Hilde de opvang van de kinderen en beantwoord vele vragen van de ouders. Ook deelt ze alle briefjes, soppertjes en andere informatie uit en zorgt dat alle kinderen een stempel krijgen voor de gezwommen meters, op hun swimjogging-strippenkaart. Al met al een hulp voor de trainers die onmisbaar is, ook dank zij de lekkere koffie die ze voor ons zet.

Officials

U zult zich misschien afvragen: Wat zijn officials? Welnu, dat zijn de mensen die een zwemwedstrijd in goede banen leiden, de tijden opnemen en verwerken, de uitvoering van de zwemslagen bekijken, ed. De meeste officials hebben zelf gezwommen of zijn als ouder direct betrokken bij het zwemmen van hun kinderen. Het is voor een ouder de manier om het zwemmen van hun eigen kind van dichtbij mee te maken. Als u toch regelmatig wedstrijden bezoekt zorgt de rol van official voor een gegarandeerde plaats dichtbij het zwembad.
Een zwemwedstrijd staat onder leiding van de Scheidsrechter, geassisteerd door één of meerdere Kamprechters. Zij beoordelen de zwemslagen (volgens de reglementen van de KNZB), stellen de volgorde van aankomst vast en dienen, indien nodig, een voorstel tot diskwalificatie in bij de scheidsrechter.
Op elke baan staat aan de ene zijde een Tijdwaarnemer en aan de andere zijde een Keerpuntcommissaris. Zij controleren of de keerpunten volgens de reglementen worden uitgevoerd, terwijl de tijdwaarnemers bovendien de gezwommen tijd opnemen.
Uiteraard is er ook een Starter die ervoor zorgt dat de deelnemers van elke serie op de juiste manier (niet te vroeg!) vertrekken.
Alle tijden en aankomstvolgordes, alsmede de diskwalificaties worden door het Jurysecretariaat verwerkt.

Officials hebben bepaalde bevoegdheden (één of meer), afhankelijk van ervaring en opleiding. Onderaan deze pagina een overzicht van de bevoegdheden.
Onze vereniging telt momenteel 18 officials, waarvan 1 ere-official:

Hr./Mw. Voorletter Naam Bevoegdheid
Mw. K Akker van den 3
Mw. J Bongartz 3J
Mw. A Braun-Marechal 3J
Mw. C Brugman 3J
Hr. T Creemers 23JKO
Mw. K Dael van 3
Mw. M Haarst van 3
Hr. C Houben 3
Mw. M Houben-Bakkers 3J
Hr. J Jansen 23JK
Mw. S Jansen 3J
Hr. P Ketelaars 3JAK
Mw. V Kresin 3J
Hr. G Meijers 3
Mw. L Schoenmakers-Trautmann 3J
Hr.

Mw.

M

P

Slabbers (ere-official)

Verstraeten

123JK

4

Hr. M Wijnands 23JK

* ROC: Regionale Official Commissie Zuid

Bevoegdheid Functie
1 Het hoogst haalbare; scheidsrechter voor grote wedstrijden
2 Starter
3 Tijdwaarnemer en Keerpuntcommissaris met ervaring
4 Tijdwaarnemer en Keerpuntcommissaris
J Jurysecretaris; kan als hoofd jury ingezet worden
K Kamprechter

Official – cursus

Om bevoegde officials te krijgen organiseert de Official Commissie Limburg (OCL) jaarlijks een cursus hiervoor. Deze cursus wordt elk najaar gegeven en zo ook dit jaar.
De cursus voor official bevoegdheid 4 wordt meestal gegeven in de maanden september en/of oktober. Het betreft vier cursusavonden van 20.00 tot 22.00 uur. De laatste avond is de cursus vanaf 19.00 in verband met een praktijkgedeelte in het zwembad. De cursussen worden (meestal) gehouden in Blerick, Roermond en/of Stein. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.
De kosten voor deze cursus worden door De Roersoppers betaald.
Bent u 16 jaar of ouder en heeft u interesse om als official nauw betrokken te zijn bij de zwemwedstrijden van uw zoon of dochter, laat dit dan even weten aan het wedstrijdsecretariaat wedstrijden@roersoppers.nl