Het Apollocomplex

Stichting Vitaal Roerdalen Stichting Vitaal Roerdalen is maart 2017 opgericht om als formeel rechtspersoon de opdracht van de gemeente aan het Platform Zwemmend Roerdalen uit te voeren. Het Platform Zwemmend Roerdalen is als burgerinitiatief in 2014 ontstaan met als doel het behoud van het Apollocomplex inclusief het daarin opgenomen overdekte zwembad. Het platform beoogt overname van het complex met nieuwbouw van het zwembad , sport/gymzaal en een gedeeltelijke aanpassing van de zalen. 19 januari 2017 heeft de gemeenteraad het Platform schriftelijk opgedragen om op basis van de diverse haalbaarheidsrapporten en een toezegging voor een jaarlijkse financiële bijdrage een aanbestedingsprocedure te starten. Inmiddels is in dit kader door de stichting een marktconsultatie gestart waarbij geselecteerde partijen gesproken zijn/worden teneinde te komen tot een of meerdere aanbiedingen voor ontwerp, bouw, beheer, financiering en exploitatie van het Apollocomplex op basis van de voorgenomen (ver)nieuwbouwplannen.

De Stichting Vitaal Roerdalen wordt momenteel vertegenwoordigt door:
De heer C(Cor).A. Snoeijs
voorzitter van Platform Zwemmend Roerdalen.
De heer W(Wim).P.M. Beursgens
secretaris en vertegenwoordiger van de gebruikers van zalen- en sport accommodatie binnen het Apollocomplex.
De heer L(Leo).J.S.F. Tillmans 
penningmeester en vertegenwoordiger van de gebruikers van het zwembad binnen het Apollocomplex.
De heer H(Hugo).J.G.P. Gelissen 
bestuurder en ervaringsdeskundige op het gebied van projectleiding, -begeleiding en –management.

Beoogd einddoel voor de stichting is de overgang naar een coöperatie waarin als leden in beginsel deelnemen de verenigingen/gebruikers (huidige en toekomstige) van het Apollocomplex. De stichting zal betrokken zijn bij de overdracht van accommodatie en exploitatie van het Apollocomplex. Per 1-1-2018 is een het gehele complex overgedragen aan commercieel exploitant LACO. De stichting blijft als gesprekspartner nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling, modernisering en uitwerking van de exploitatie van het complex.

About the Author

Leave a Reply

*