Lidmaatschap

Heb je op de Olympische Spelen Ranomi Kromowidjojo en Joeri Verlinden zien zwemmen? Zij zijn na het leszwemmen ook gestart bij een zwemvereniging. Joeri Verlinden zelfs bij de Roersoppers. Wie weet: misschien word jij ook een Ranomi of Joeri.

Zwemmen is ook een van de sporten waarbij je alle spieren en gewrichten moet bewegen en waarbij de kans op blessures gering is. Heb je zin om te zwemmen? Nou, bij de Roersoppers kan dat volop! Wij hebben een leuk groepje waar je het vast naar je zin zult hebben. Samen met leeftijdsgenoten kan er een, twee of driemaal per week gezwommen worden. Voor de kinderen die net van het leszwemmen komen is dit op dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur, op donderdag van 18.30 uur tot 19.15 uur en op de zaterdag van 12.00 uur tot 13.15 uur. Je mag ook altijd de laatste minuten even spelen.

Je krijgt les van een echte zwemtrainer of -trainster. We leren je de borstcrawl en rugcrawl. Ook leer je hoe je moet duiken. Soms zijn er echte zwemwedstrijden. Als je wilt mag je hieraan meedoen en echte medailles winnen. Net als op de Olympische Spelen. Natuurlijk doen wij ook andere dingen dan zwemmen, zoals op een gekke manier zwemmen, leuke waterspelletjes en nog veel meer. Ook gaan we ieder jaar op een supergaaf kamp ergens in Nederland. Hier gaat het niet om het zwemmen, maar om de gezelligheid.
Heb je zin om mee te doen, kom dan gerust eens mee zwemmen. Je mag 4 trainingen gratis meedoen om te kijken of je het leuk vindt. Je mag natuurlijk ook vragen of je vriendje of vriendinnetje zin heeft om mee te gaan. Wil je lid worden van de Roersoppers kijk dan naar de contributie per jaar. Als je nog vragen hebt, dan kun je mailen naar: admin@roersoppers.nl.

Contributie
Nieuwe leden dienen zich via een aanmeldingsformulier (voor de duur van minimaal één jaar) aan te melden. Aanmelding van nieuwe leden kan alleen plaatsvinden tegelijk met afgifte van een machtiging tot incasso voor de verschuldigde contributie. Betaling van de contributie kan alleen middels afgifte van een incasso-machtiging. De leden ontvangen geen voorafgaande melding van de contributie. De actuele contributiebedragen zijn hieronder te raadplegen. Bij de junior-leden dienen de ouders of verzorgers het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Deze aanmeldingsformulieren zijn tijdens de trainingsdagen in het zwembad aanwezig of kunt u via onderstaande link downloaden.

Download hier het aanmeldingsformulier.  Aanmeldingsformulier De Roersoppers (nieuwe leden)juli 2022

 

U dient dit formulier uit te printen en met een HANDTEKENING voorzien, op te sturen naar: Waterschei 17, 6071 ES Melick of via mail naar voorzitter@roersoppers.nl

Opzegging lidmaatschap kan via mail of brief:
– de penningmeester: Jeroen Slebe Waterschei 17 6074 ES Melick of per e-mail: voorzitter@roersoppers.nl

Opzegging is altijd mogelijk zonder verdere kosten als dit tijdig plaatsvindt d.w.z.
– per 1 november voor wat betreft de senioren (zij betalen namelijk maar 1 maal per jaar)
– per 1 november of 1 juli voor wat betreft overige leden.
Wordt er niet tijdig afgemeld, dan worden in rekening gebracht:
– de kosten van lidmaatschapsmelding aan de KNZB
– de contributie voor elke maand of deel van de maand dat het lidmaatschap heeft geduurd.
Bij ziekte wordt de contributiebetaling alleen opgeschort als de ziekte tijdig is gemeld en langer dan 3 maanden duurt.
– bij te late afmelding worden de kosten van de startvergunning á € 40,00 alsnog doorberekend.

Voor aanmeldingen gelden dezelfde uitgangspunten voor wat betreft de contributie die in rekening wordt gebracht.

Contributiestructuur 2022-2023

Tarieven Niet-wedstrijdzwemmers

Tarief Masters 2
€ 120,– per jaar (Exclusief startvergunning)
betaling per jaar in maart

Tarief Masters 1 (zwemmen 2x per week)
€ 198,– per jaar (Exclusief startvergunning)
betaling per halfjaar maart en september

Tarief Masters 1 extra (zwemmen 3 x per week)     

260,– per jaar (inclusief startvergunning
 betaling per halfjaar maart en september

Tarief Recreanten Jeugd (t/m 18 jaar)
€ 198,– per jaar (Exclusief startvergunning)
betaling per halfjaar maart en september

Tarief studenten uitwonend
€ 90,– per jaar ( Exclusief startvergunning)
betaling per jaar maart en september
Studentenregeling: Studerende leden die op kamers wonen, op meer dan 30 km vanaf Melick, kunnen gebruik maken van de studentenregeling. Dit houdt in dat zij lid kunnen blijven van de vereniging.

Tarieven wedstrijdzwemmers

Voor de volgende lidcategoriëen is het tarief ook inclusief de kosten van de startvergunning.

Tarief Swimkick
€ 235,– per jaar
betaling per halfjaar maart en september

Tarief Jeugdselectie
€ 250,– per jaar
betaling per halfjaar maart en september

Tarief Selectie
€ 260,–per jaar
betaling per halfjaar maart en september

Gezinskortingen:
2e betalende gezinslid € 2,00
3e en volgende betalende gezinslid € 4,00

In het kader van onze samenwerking met Z.V. Patrick binnen de Startgemeenschap Patrick-de Roersoppers zijn de tarieven van ZV de Roersoppers deels afgestemd met/op die van Z.V. Patrick
(vnl. voor de wedstrijdzwemmers) Voor het overige blijven er verschillen in de tarieven van beide verenigingen.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de ledenadministratie e-mail admin@roersoppers.nl
Het rekeningnummer van de zwemclub is IBAN NL66RABO012.14.96.120.

Afmelden:
Afmelden uiterlijk voor 1 juli of voor 1 november (ivm het nieuwe jaar),
dit omdat volgens voorwaarden van de KNZB de vereniging bij afmelding na 1 januari nog 2 jaar de bijdrage voor deze leden moet betalen!!!
Aanmelding/afmelding tussentijds extra € 15,00 ivm bijdrage KNZB.
Bij afmelding na 15 december bedragen de extra kosten € 40,00 voor startvergunninghouders!

Alle leden dienen zich te houden aan ons Huishoudelijk reglement en Code Blauw