Wat is Code Blauw?

Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwem-klimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.
Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemsport-klimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Onze trainers, vrijwilligers, coaches en officials onderschrijven de gedragsregels voor begeleiders in de sport, die zijn vastgesteld door de NOC*NSF. Daarnaast beschikt onze vereniging over een door justitie afgegeven VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van de personen die omgaan met minderjarigen binnen onze vereniging.
In dit kader heeft onze vereniging tevens een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte van seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag voor leden, ouders van leden, trainers, vrijwilligers en bestuur. Verder kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar andere instanties zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, huisarts of politie. Uiteraard worden hierbij de privacyregels in acht genomen.

Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe vertrouwenscontactpersoon.  Mensen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden bij onze voorzitter  Jeroen Slebe   jslebe@gmail.com    0653504322