Ontstaan van het Soppertje

Het ontstaan van ons verenigingsblad “Het Soppertje” In de algemene ledenvergadering van 1974 werd gevraagd wat men van het idee vond om een clubblad uit te geven met betalende adverteerders van bijvoorbeeld de plaatselijke middenstand. Men kreeg als antwoord dat het...