Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Zwemvereniging  De Roersoppers                                            Artikel 1, algemene bepalingen      De vereniging genaamd Zwemvereniging De Roersoppers , hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 17-september...