Zwem Fit  Roerdalen Reactiveringszwemmen

Sinds maart 2014 wordt door De Roersoppers in het Apollobad in Melick reactiveringszwemmen aangeboden. Vanaf 1 augustus 2016 is Zwem Fit Roerdalen een aparte vereniging waarbinnen reactiveringszwemmen mogelijk is voor alle personen die fit willen blijven. Bewegen en ontmoeten staan hierbij voorop. Met verschillende materialen worden oefeningen gedaan in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Bij deze oefeningen worden spieren, gewrichten en organen geactiveerd. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af en iedereen doet mee op zijn eigen tempo. De oefeningen duren ongeveer 30 minuten daarna is gelegenheid om vrij te zwemmen. Naast een gediplomeerd zweminstructeur zijn er vrijwilligers aanwezig om de deelnemers tijdens het zwemmen te ondersteunen. Het zwembadwater is tijdens het reactiveringszwemmen extra verwarmd.  De activiteiten vinden plaats in het Apollobad van Melick, een van weinige locaties waar de chloor-zuivering een nabehandeling krijgt met ozon, waardoor gebruikers nagenoeg geen klachten hebben van de vaak hinderlijke chloorlucht.

Het bestuur van zwemvereniging Zwem Fit Roerdalen bestaat uit:

  1. Yvonne Zeevenhoven voorzitter
  2. Marij Schmitz-Kleinekorte penningmeester
  3. Marleen van Haarst secretaris

Het reactiveringszwemmen vindt in zeven groepen plaats op:

Woensdag: 10.30 – 11.15 uur

Donderdag: 9.00 – 9.45 uur

Donderdag: 9.45 – 10.30 uur

Donderdag: 11.15 – 12.00 uur (speciaal voor COPD)

Vrijdag: 9.00 – 9.45 uur

Vrijdag: 9.45 – 10.30 uur

Vrijdag: 10.30 – 11.15 uur

De Zwemfit groep zwemt het hele jaar door, behalve op nationale feestdagen.

Bewegen in het water is niet alleen nuttig maar ook erg leuk. Voelt u iets voor deze gezonde, gezellige en ontspannende wateractiviteit? Doe dan gratis een keer mee! U kunt geheel kosteloos 4 keer meedoen en daarna op uw gemak beslissen of het iets voor u is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Marleen van Haarst via telefoon: 0475 536688. Hopelijk tot ziens in het Apollobad in Melick!

Aanmelding Zwem Fit Roerdalen

Aanmelding gebeurt middels met het AanmeldingsformulierZwemFit dat u hier kunt downloaden.

Het aanmeldingsformulier moet origineel ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij mw. Marleen van Haarst, Hoofdstraat 27  6075 AE  Herkenbosch

Nieuwe leden dienen zich via een aanmeldingsformulier (voor de duur van minimaal één jaar) aan te melden. Aanmelding van nieuwe leden kan alleen plaatsvinden tegelijk met afgifte van een machtiging tot incasso voor de verschuldigde contributie. De leden ontvangen tot nadere aankondiging bij de halfjaar-incasso een factuur ter bevestiging  van de ingehouden contributie.

Aanmeldingsformulieren dienen schriftelijk en origineel ondertekend te worden ingeleverd p.a. Hoofdstraat 27  6075 AE   Herkenbosch en zijn verkrijgbaar op het Apollobad,  of bij ons secretariaat  p.a. Hoofdstraat 27  6075 AE   Herkenbosch, tel. 0475-536688.

Contributie

De te betalen contributie bedraagt actueel € 150,– per jaar en wordt op per halfjaar op 10 januari en 10 juli geïncasseerd, dan wel op de eerstvolgende werkdag. Het contributiejaar is verdeeld in het 1e hafjaar (jan. t/m juni)en het tweede halfjaar (juli t/m dec.)

Voor aanmeldingen tijdens het contributiejaar  wordt de contributie voor elke maand of deel van de maand in rekening gebracht voor het lopende halfjaar.

Afmeldingen

Opzegging lidmaatschap alléén schriftelijk bij ons secretariaat  p.a. Hoofdstraat 27  6075 AE Herkenbosch, tel. 0475-536688.

Opzegging is altijd mogelijk zonder verdere kosten als dit tijdig plaatsvindt d.w.z.:

– uiterlijk per 1 december (voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar) of uiterlijk per 1 juni (voorafgaand aan de 2e helft van het lopende contributiejaar.)

Wordt er niet tijdig afgemeld, dan wordt in rekening gebracht:

– de contributie voor elke maand of deel van de maand dat het lidmaatschap heeft geduurd.

Bij opzegging  per 1 december of per 1 juni worden er geen terugbetalingen gedaan op de betaalde contributie.

Ziekte

Bij ziekte wordt de contributiebetaling alleen opgeschort als de ziekte langer dan 3 maanden duurt en hiervan tijdig melding is gedaan aan het secretariaat. 

In bijzondere situaties kan alleen door  het bestuur van deze contributie-voorwaarden worden afgeweken.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de administratie: tel: 0475-531067.

Het rekeningnummer van de Zwem Fit Roerdalen is NL44RABO0311531253 ten name van Zwem Fit Roerdalen