Een "DUIK" in het Wedstrijd-archief (vanaf 1970 - ...


Onze vereniging werd opgericht op 17 september 1970 met als doelstelling het bevorderen van de zwemsport in het ruimste zin.
Wij mochten ons verheugen op een goede start want de eerste zwemtraining op zaterdag 12 december startte met 50 zwemmertjes.


Na enige maanden te hebben getraind, werd, in samenwerking met de zwemvereniging Eszet uit Swalmen, besloten een recreatieve wedstrijd te organiseren. Deze zou plaatsvinden op 27 juni 1971 doch door de slechte weersomstandigheden en de vakantie-periode werd deze werdstrijd verschoven naar 31 oktober. Het was een zeer gezellige wedstrijd met als resultaat verschillende aanmeldingen van nieuwe leden.


In het jaar 1972 namen wij deel aan 7 wedstrijden, wel 2 in Weert, 1 in Roermond en 4 in ons eigen Apollo-bad te Melick.
Wij kunnen hier nog even vermelden dat in Roermond een van onze zwemmers de 25 meter vrije slag aflegden beneden de 20 seconden. Het was Ivan Boekee die deze afstand zwom in 19.0 seconden.


In 1973 namen we aan 8 wedstrijden deel.
Hierin was ook de zgn.vierkamp opgenomen met verenigingen als: Mosa-Regio-Venlo, N.O.A.V-Susteren, R.Z.-Roermond, Eszet-Swalmen, Patrick-Echt, R.O.B.-Reuver en Z.V. Helden.
De resultaten mochten er zijn; 3 wedstrijden werden door de Roersoppers gewonnen terwijl wij twee keer de tweede plaats behaalden.


Voor het jaar 1974 zag onze wedstrijd-kalender er ook goed uit.
Er stonden twee nieuwe vierkampen op het programma, waarvan we er een wonnen en de andere leverde ons een tweede plaats op.
In 1974 hadden wij de grote stap genomen voor enkele van onze zwemmers een startvergunning aan te vragen.
Daardoor konden deze zwemmers, na medisch te zijn goedgekeurd, deelnemen aan de door de K.N.Z.B. georganiseerde zwemwedstrijden.
De eerste wedstrijd waaraan wij deelnamen werd gezwommen op 19 oktober.
Er werd aan deelgenomen door 78 dames-ploegen en 75 heren-ploegen. Onze dames behaalden de 50e plaats en onze herenploeg de 8e plaats.
Dit was een redelijke start van onze wedstrijdzwemmers.


In 1975 namen wij deel aan 8 recreatieve wedstrijden, waaronder 4 wedstrijden, o.a. de Roerdomp-wisselbeker, die jaarlijks terug zouden keren.
De eerste keer werd de Roerdomp-wisselbeker door onze vereniging gewonnen.
De startvergunninghouders hadden meer werk. Zij moesten nl. op 22 wedstrijden aantreden. De dames werden in totaal 55e en de heren behaalden de 9e plaats. Hierdoor degradeerden de dames naar de E-competitie en de herenploeg promoveerde naar de D-afdeling. Een tweede ploeg kwam uit in de E-afdeling. De eerste twee wedstrijden moesten dit jaar nog gezwommen worden.
Dames en Heren II werden resp. 1e wedstrijd 40e en 41e en op de tweede wedstrijd 29e en 48e. De heren I werden 36e en 32e.
Dit jaar hadden wij ook enkele deelnemers aan de Limburgse-Kampioenschappen. Hans Licht - 100 m schoolslag, Charles Bos - 200 m vrije slag en 100 m schoolslag, tevens zwom hij 200 m wisselslag. Fred Walsteijn - 100 m schoolslag, Bert Schlicher, Ralf Caster en Ton Vriezen zwommen 100 m schoolslag.
Op 21 september 1975 gingen wij naar het buitenland. In Haselt (België) zorgde Charles Bos voor sensatie. Hij legde nl. de 100 m vrije slag af binnen één minuut nl. 59.8 sec.
In 1975 deden wij ook mee aan de jaarlijkse wedstrijden zoals de Jo Hassig-trofee te Maastricht, de Hoeymakers-trofee te Helden en de Parel-trofee te Brunssum. Ook organiseerden wij dit jaar een VOLKSWEDSTRIJD voor kinderen uit de regio en wij mogen zeggen dat dit een geslaagd evenement was.
De viering van ons eerste lustrum werd gehouden op 27 september met drie wedstrijden en een feestavondje.


In 1976 stonden er 9 recreatieve wedstrijden en 24 wedstrijden voor de startvergunninghouders op het programma. Onze recreatievelingetjes deden weer uitstekend hun best en behaalden verschillende prijzen.
Uit deze groep zwemmers werden er door de trainers een paar geselecteerd en zij kregen voor het nieuwe seizoen ook een startvergunning.
Inschrijving voor de jeugdcompetitie (onder 12 jaar) werd ook mogelijk. Dit is ook een landelijke competitie bestaande uit 4 wedstrijden.
Eveneens hebben wij een start gemaakt met deelname aan de Speedo-jaargang-wedstrijden; dit is ook een serie van 4 wedstrijden voor zwemmers onder de 16 jaar. Deze competitie-wedstrijden zullen van nu af aan jaarlijks voorkomen op ons wedstrijdprogramma. Voor de landelijke E- en D-competitie moesten nog twee wedstrijden verzwommen worden.
De dames eindigden totaal na 4 wedstrijden op de 31e plaats van 74 ploegen. De herenploeg I werd 19e en de herenploeg II 40e.
Van de nieuwe competitie 1976-1977 moesten de eerste twee wedstrijden in 1976 gezwommen worden. De herenploeg II werd dit nieuwe seizoen teruggetrokken, zodat we met nog één dames- en één herenploeg aan de start kwamen.
De twee eerste wedstrijden eindigden voor de dames op een 54e en 38e plaats. De heren behaalden de 11e en 19e plaats.
De jeugdcompetitie eindigde in totaal op de 2e plaats.
Ook dit jaar behaalden enkele van onze zwemmers een startplaats op de Limburgse Kampioenschappen; en wel 12 deelnemers met maar liefst 26 starts. Er werden twee medailles gewonnen.
Bert Schlicher "brons" op de 100 m rugslag en de heren-estafetteploeg behaalde op de 4 x 200 m vrije slag eveneens "brons".
Verder waren er 10-4e, 5-5e, 2-6e, 3-7e, en 4-12e plaatsen behaald.
Voor de 3-kringen ontmoetingen Zeeland-Brabant-Limburg werden 4 zwemmers uitgenodigd.

Clarine Hofstee 100m vlinderslag 9e plaats
Charles Bos 200m wisselslag 6e plaats
Charles Bos 200m vrije slag 8e plaats
Hans Licht 200m vrije slag 2e plaats
Bert Schlicher 100m vlinderslag 3e plaats

Het zevende jaar (1977) in het bestaan van onze verenging was ruim voorzien van wedstrijden nl. 15 recreatieve wedstrijden en 27 wedstrijden voor startvergunninghouders. De recreatieve groep behaalde in Weert bij een zwem-vijfkamp de 1e plaats en van de 15 wedstrijden werd deze groep 7 x 2e.
Weer gingen enkele kinderen van deze groep over naar de startvergunninghouders.
In de competitie behaalden de dames een 32e en 37e plaats, terwijl de heren het brachten tot een 39e en 11e plaats. Voor het nieuwe competitie-seizoen 1977-1978 waren de resultaten van de eerste twee wedstrijden hoopgevend voor beide ploegen. De damesploeg 27e en 22e, de herenploeg 1e en 10e.
Waarschijnlijk zou het ons dit seizoen lukken te promoveren naar een hogere afdeling, maar dat zou afhangen van de resultaten van de laatste twee wedstrijden die begin 1978 gezwommen zouden worden.
De jeugdcompetitie liep ook goed. Wij werden 4e, doch de totaal-resultaten waren lang niet slecht. De kleintjes verbeterden hun tijden met grote sprongen. Op de 4e Speedo-wedstrijden zagen we weer het resultaat van onze trainingen, er kwamen nl. 7 zwemmers in aanmerking voor de Limburgse-Speedo-Finale in Maastricht.
Op de Limburgse Kampioenschappen behaalden wij met 12 deelnemers op 30 starts de volgende resultaten.

John Nelissen 100m schoolslag 1.23.6 goud
Clarine Hofstee 100m vrije slag 1.07.9 zilver
Eric Ross 100m vrije slag 1.18.4 zilver
John Nelissen 200m schoolslag 3.01.3 zilver
Bert Schlicher 100m rugslag 1.16.1 brons
Bert Schlicher 200m rugslag 2.44.9 brons

Verder behaalden wij 5-4e en 7-5e plaatsen.
Op de Winterkampioenschappen behaalde Eric Ross een 2e plaats en onze heren-estafetteploeg behaalde op de 4 x 100 m wisselslag een 3e plaats.
Aan de drie kringen ontmoetingen Zeeland-Brabant-Limburg werd deelgenomen door Eric Ross, Ralf Caster, Hans Licht en John Nelissen.
Dit jaar organiseerden wij een wedstrijd om de Dr. de Jong-trofee. Deze beker werd ons aangeboden door Dr. D.J. de Jong. Deze in Melick wonende arts keurt nl. al onze startvergunninghouders en wel GRATIS voor onze vereniging.
Het was erg fijn dat onze Roersoppers deze eerste wedstrijd wonnen en dus ook de Dr. de Jong-trofee.
Drie keer namen we deel aan internationale wedstrijden. 1x bij Eszet te Swalmen en twee keer in Maasmechelen in België.
In Maasmechelen behaalde Hans Licht een baanrecord; Hij zom de 100 m vrije slag in 0.58.8 en men had in dit bad nog nooit onder de minuut gezwommen, Hans haalde hierdoor de krant in België.


Begin 1978 moesten onze dames en herenploegen het waar maken. Promoveren of niet? De dames werden totaal 20e, resultaat promotie naar de D-afdeling. De heren werden totaal 5e en promoveerden dus ook en wel naar de C-afdeling. Dit was toch geen kleine prestatie om na 3 jaar reeds te promoveren.
De jeugdcompetitie eindigde evenals vorig jaar op een 4e plaats.
In de Speedo-finales hadden wij nu al 11 zwemmers die echt al van zich deden spreken.
Op de Winterkampioenschappen startten wij met 16 zwemmers op 18 nummers. Sandy van Wissen behaalde zilver op de 100m rugslag, Clarine Hofstee brons op de 100 m vrije slag en Annemarie Henderix brons op de 100 m schooslag. Fijne resultaten.
Voor de Limburgse Kampioenschappen kwamen wij uit op 36 starts met het fantastische resultaat van 6 zilveren en 7 bronzen medailles.
Bij de 3-kringen ontmoeting Zeeland-Brabant-Limburg behaalde Sandy van Wissen een 1e plaats op de 100 m rugslag en Sybert van Keeken werd 2e op de rugslag en 3e op de vlinderslag.
Voor het eerste deden er 4 zwemmers mee aan een lange-baan wedstrijd.
Er moest 3 km vrije slag worden afgelegd. Jammergenoeg moesten er onderwerg 2 afhaken; de andere 2 behaalden wel de finish en werden nog niet eens laatste. Totaal werden er dit jaar 51 wedstrijden gezwommen, 17 recreatieve en 34 voor startvergunninghouders.


In 1979 werden er door de Roersoppers aan 50 wedstrijden deelgenomen: 14 recreatieve en 36 voor startvergunninghouders. Ook werd dit keer gestart met de Limburgse Competitie waarvan in 1979 twee wedstrijden werden gezwommen. Na twee ontmoetingen stonden wij op een 11e plaats.
In de jeugdcompetitie hebben onze kleine Roersoppers zeer goed hun best gedaan. Zij behaalden nl. op alle vier de wedstrijden een 1e plaats hetgeen voor 1980 een promotie inhoudt.
Na het voltooien van de C-D-competitie behaalden de heren een promotie naar de B-afdeling en degradeerden de dames naar de E-F-afdeling. Wel dient nog vermeld te worden dat de heren een geweldig zwaar karwei moesten opknappen, aangezien zij in deze competitie uitkwamen tegen de "top" van Nederland.
Op de Limburgse Kampioenschappen kwamen wij maar liefst 36 keer aan de start, en werden vele club- en persoonlijke records verbeterd en wij brachten maar liefst 8 medailles mee naar huis. Clarine Hofstee behaalde er 5, wat een enorme prestatie is; Eric Ross behaalde de 1e plaats en tevens de limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen waar hij in juli een 19e plaats veroverde. Voorwaar ook een goede prestatie.
De twee laatste medailles werden door de heren-ploeg veroverd en wel op de 4 x 100 m vrije slag en op de 4 x 200 m vrije slag. Hier dient nog vermeld te worden dat hieraan werd deelgenomen door de sterke verenigingen zoals M.Z.&P.C., Mosa-Regio en De Rog.
De Limburgse aspirant-kampioenschappen leverden ons 5 medailles op. Harrie Willems 2x, Eric Ross 1x, Bert Schlicher 1x en John Nelissen 1x.
Op de All-in Winterkampioenschappen behaalden wij opnieuw 3 derde plaatsen.
Voor de A-ontmoeting Limburg-Brabant-Den Haag zwommen twee Roersoppers mee, dit waren Clarine Hofstee en Eric Ross.
De Dr. de Jong-Trofee werd dit jaar omgedoopt in "Het Roosendaal-trofee" genoemd naar het huis Roosendaal, waar Dr. de Jong woonachtig is.
Dit jaar werd deze trofee gewonnen door zwemvereniging Glana uit Geleen, met slechts enkele punten verschil behaalden de Roersoppers de 2e plaats. De derde plaats was voor onze bevriende vereniging Eszet uit Swalmen.
De senioren kwamen dit jaar ook aan de beurt voor een internationale zwemwedstrijd in Maasmechelen, het werd een zeer gezellige middag met veel plezier en gelach en toch nog goede resultaten.
De kleinsten van onze vereniging deden ook goed hun best, zij behaalden op een Jubileum-wedstrijd in Weert de 1e plaats en bij de Roerdomp-cup behaalden zij over 4 wedstrijden een 3e plaats.


In het jubileum-jaar (1980) namen wij ook aan vele wedstrijden deel.
Op recreatief gebied de Roerdomp-cup en 7 trainingswedstrijden voor kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een startvergunning.
De laatste twee wedstrijden van de competitie werden gezwommen met als resultaat voor de heren een 29e plaats en voor de dames een 3e plaats.
Voor het nieuwe seizoen 1980-1981 zullen er geen afzonderlijke competities meer gehouden worden voor dames en heren; dit is nu een gemengde groep geworden. Wij komen nu uit in de C-afdeling met onze ploeg.
Op de Limburgse competitie behaalden wij in totaal een 11e plaats.
Op de Limburgse aspirant-kampioenschappen waren we ook goed vertegenwoordigd en werden 6 medailles gewonnen: 3x goed, 1x zilver en 2x brons. Vele persoonlijke records werden verbeterd en op deze wedstrijd behaalden 9 van onze zwemmers de limiet voor de Limburgse Kampioenschappen.
Voor de eerste keer werden er in Blerick Sprintkampioenschappen gehouden, d.w.z. dat er uitsluitend 50 m nummers worden gezwommen.
Ook wij waren hier aanwezig met 15 zwemmers. De resultaten waren redelijk.
De Limburgse Winterkampioenschappen en de Pupillenkampioenschappen werden op 29 en 30 maart in Sittard gehouden. De Roersoppers deden voor de eerste keer hieraan mee met onze pupillen. De meisjes onder 10 jaar werden 4e, de meisjes onder de 12 jaar werden 8e en de jongens onder de 12 jaar behaalden een 6e plaats. De heren-estafetteploeg behaalde de 3e plaats.
Op de Limburgse Kampioenschappen kwamen wij 50 keer aan de start.
Verschillende medailles werden gewonnen:

Janine Dirkx GOUD op de 100m schoolslag
Rob van Hoorn GOUD op de schoolslag
Eric Ross GOUD op de vrije slag en tevens de limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen
Harrie Willems GOUD deed ditzelfde en werd eerste bij de jongens onder 10 jaar
Charles Bos ZILVER op de 400m wisselslag
Annemarie vd Berg BRONS op de 100m rugslag

Die zwemmers die niet op de Limburgse konden starten omdat hun tijden nog niet snel genoeg waren, konden het nog proberen op de Limburgse B-kampioenschappen te Swalmen. Ook hier werden weer medailles veroverd: Harrie Willems 1x goud, Eric Ross 2x goud, zilver was er voor Tinneke Taken, Clarine Hofstee, Dorrit Verhoeven en Wim Frenken.
Brons werd veroverd door: Sandy van Wissen, Patrick Ross, Clarine Hofstee, wederom Sandy van Wissen en Michon Schouenberg.
Dit was de laatste wedstrijd waaraan wij hebben deelgenomen voor de vakantie-stop tot 24 augustus. Op 31 augustus zullen wij weer uitkomen op de Parel-trofee te Brunssum.


In de aanwezige archiefstukken hebben we helaas over het jaar 1981 niets over dit jaar terug kunnen vinden.


Ook van het jaar 1982 vonden we in het archief geen wedstrijdinformatie behalve de clubkampioenschappen. Deze inmiddels traditionele clubkampioenschappen werden gehouden op 8 en 15 mei. Er kwamen maar liefst 161 inschrijvingen op het wedstrijdsecretariaat binnen, wat inhield nadat alles was ingedeeld, dat er in totaal 165 starts waren. Er werden weer de nodige PR’s en clubrecords gezwommen. De uiteindelijke algeheel clubkampioenen waren Manon Léger en Charles Bos.


Op 25 en 26 juni 1983 werd door onze vereniging deelgenomen aan de Limburgse B-kampioenschappen te Maastricht. Van de 50 ingeschreven deelnemers, goed voor 96 starts, bleven er tenslotte 28 deelnemers over, 7 werden niet aangenomen, 13 maal werd een deelnemer op een onderdeel niet aangenomen maar kon toch op een ander nummer starten. In totaal meldden 15 deelnemers zich af voor deze kampioenschappen, welke in feite voor hen het hoogteput in het zwemseizoen zou moeten zijn !!
Diegenen, die wel naar Maastricht zijn geweest, zorgden voor 47 starts, waarvan Roel Hebben, Guido van Hoorn, Yvette Aldenhoff, Esther de Klerk en Ina van Keeken er ieder 3 voor hun rekening namen.
Over het algemeen is er goed gezwommen, het verschil tussen ons kleine 25 meter bad en het 50 meter bad in Maastricht is voor sommigen geen beletsel geweest om toch hun persoonlijk record te verbeteren, of om zeer dicht in de buurt van hun 25 meter bad-tijd te blijven. Zeer grote verbeteringen kwamen op naam van Daniël Brugman op de 100m schoolslag, die van 1.57.2 naar 1.53.6 ging, een verbetering van 3,6 seconden. Ook Bart Niesten verbeterde zijn tijd op de schoolslag met niet minder dan 5,5 seconden, van 1.50.3 naar 1.44.8 !! Tot onverwachte verrassingen kwamen Yvette Aldenhoff met een 3e plaats op de 100m vrije slag in 1.14.9 en vooral Stefan Rouwen, die met 1.05.7 op de 100m vrije slag een 1e plaats veroverde.
Verdere ereplaatsen waren er voor Hilde Ickenroth en Arno Schrauwen met ieder een 2e plaats op de 100m schoolslag, Guido van Hoorn 2e op de 100m vrije slag, Wendy Gijsen 3e op de 100m rugslag en Harrie Willems met een 3e plaats op de 100m schoolslag.


In 1983 zijn ook 2 leden van onze vereniging uitgenodigd om de eer van Limburg hoog te houden in wedstrijden tegen andere provincies.
Op 10 en 11 september werd Marco Hormes uitgenodigd voor de Limburgse A-ploeg voor de Euregio-wedstrijd in het Duitse Brühl en op 16 oktober was hij vertegenwoordigd in de Limburgse B-ploeg voor de jaarlijkse 3-kringenontmoeting tegen Noord-Brabant en Zeeland A te Maastricht. Beide malen moest Marco uitkomen op de 100m schoolslag jongens onder de 14 jaar.
Charles Bos werd ook uitgenodigd voor de 3-kringenontmoeting op 16 oktober te Maastricht, waar hij een 3e plaats behaalde op de 100m vrije slag achter de Zeeuwse deelnemers en in de wisselslag estafette als slotzwemmers de vrije slag zwom.
Op 4 december werd er door onze vereniging deelgenomen aan het zogenoemde “Jahrgangsabschiedsschwimmen” in Mönchen-Gladbach. Dit was een internationale zwemwedstrijd met clubs uit België, Nederland en Duitsland. Het was een schitterend zwembad, met 8 banen en 50m lang. Ook schenen er lichten door het water heen. De wedstrijd zou aanvankelijk om 14.00 uur beginnen, maar door een tekort aan kamprechters begin hij pas om 14.30 uur. Iedereen schrok op toen er een soort toeter als startsein werd gebruikt, later werd dit verandert in een pistoolschot. Ondanks dit 50m bad werd er in het algemeen goed gezwommen en na 4 uur was de wedstrijd ten einde.


Op 15 januari 1984 werd er in de Speedo competitie een wedstrijd gezwommen in Venray, waar we met 19 zwemmers en zwemsters aan hebben deelgenomen. Naam en plaats van het zwembad waren niet duidelijk doch dit zou ter plaatse makkelijk te vinden zijn. Omstreeks 12.30 uur startten we vanuit Melick met 5 auto’s. De wedstrijd zou om 2 uur beginnen, dus tijd genoeg. Onderweg, op de Midden-Peelweg route, werden we door een sneeuwstorm overvallen, waarbij een snelheid van 40km/uur nauwelijks haalbaar was. In Venray aangekomen bleek iedereen grote problemen te hebben met het vinden van het goede zwembad. Uiteindelijk bleek dat het zwembad in een hal van de Psychiatrische Inrichting was ondergebracht. Wie had daaraan gedacht? Nog juist op tijd vóór het begin van de wedstrijd was iedereen toch aanwezig. Zelfs inzwemmen konden we niet meer. Ondanks al deze tegenslag is er door de Roersoppers zeer goed gezwommen. Diverse persoonlijke records en zelfs een clubrecord (Manon Léger, 100m vlinderslag 1.29.0 sec) waren het resultaat.
Omdat de wedstrijd nogal lang duurde (het zwembad bleek 3 banen breed te zijn) was het omstreeks 17.00 -17.30 uur dat de laatsten vermoeid maar tevreden in Melick terug waren.


Zoals alle voorgaande jaren, keren in 1985 ook weer de competitiewedstrijden terug voor de startvergunninghouders en de niet-startvergunninghouders. Daar er voor de startvergunninghouders meer competitie’s zijn, hebben zij dus ook meerdere wedstrijden gezwommen. Dit waren er 24 in totaal.
Echte uitschieters hebben we dit seizoen niet gehad. In de landelijke D-competitie en jeugdcompetitie hebben we ons in 1985 kunnen handhaven. Jammer genoeg hebben we de Limburgse A-competitie in de tweede helft van 1985 vaarwel moeten zeggen. Dit in verband met een té overladen programma voor onze wedstrijdgroep.
Op de Limburgse winterkampioenschappen waren we goed voor 13 starts, we konden echter maar één start tot ere-metaal omzetten, dit was op de 100m schoolslag dames, waar Janine Dirkx een 3e plaats behaalde.
Begin mei waren er weer de Clubkampioenschappen, algeheel clubkampioen 1985 werd bij de jongens Wim Frenken en bij de meisjes Ina van Keeken.
De Saab-trofee die dit jaar op 11 mei werd gehouden wisten we te winnen.
Op de Limburgse zomerkampioenschappen hadden we 21 starts echter geen ere-metaal. Op de Limburgse B-kampioenschappen hadden we 31 starts, hier behaalden we 2xgoud, 2xzilver en 3xbrons.
Op de Sprintkampioenschappen startte 6 maal een Roersopper echter zonder medailles kwam men huiswaarts.
14 december werd er dan nog een onderlinge wedstrijd gehouden om de nog bestaande clubrecords aan flarden te zwemmen, dit gebeurde dan ook maar liefst 12 maal.
Dit jaar hadden we echter een record aantal afmeldingen voor wedstrijden, er was zelfs een wedstrijd waar minder dan de helft van de opgestelde zwemmers aanwezig waren. In de jeugdcompetitie heeft dit tot gevolg gehad dat we nu in 1986 degraderen naar de 5e divisie. Voor de trainers is dit een heel pijnlijke zaak.
Voor de recreatieve groep was er weer de Limburgse D-competitie, hierop komen onze zwemmers goed voor de dag, enkele van deze zijn dan ook al doorgedrongen naar de startvergunninghouders. De Roosendaaltrofee moesten we meegeven naar de andere kant van de Maas namelijk naar RZL uit Haelen, zelf behaalden we de tweede plaats.
Dit jaar werd er voor de recreatieve zwemmers ook de Limburgse Kampioenschappen gehouden. 29 maal legden onze zwemmers een afstand af van 25 of 50 meter, een maal was een Roersopper de snelste en wel Miriam de Louw op de 50m rugslag.


Onze zwemploegen deden het over het algemeen in 1986 niet zo bijzonder. De ploeg in de D-afdeling moest een stapje terug naar de E-competitie.
Bij de F-competitie moesten we wegens gebrek aan voldoende deelnemers (o.a. veel afzeggingen) verstek laten gaan. Jammer !
De 4e divisie van de jeugdzwemcompetitie 1985-1986 wordt volgend jaar opgesplitst in een 4e en 5e divisie. De eindplaats van de Roersoppers in deze divisie doet ons in de 5e divisie belanden. In ieder geval is er voor alle belanghebbenden reden genoeg om er in het volgend seizoen weer eens flink tegenaan te gaan, en het verloren terrein terug te winnen. Onze recreatieve zwemmers deden in de regio flink mee.


In het seizoen 1987-1988 werden de landelijke verenigingscompetitie en Jeugdcompetitie voor het laatst apart verzwommen. De competities waarin wij als vereniging De Roersoppers uitkomen zijn:
- landelijke verenigingscompetitie, afdeling E
- landelijke jeugdcompetitie 5e divisie
- Limburgse C competitie
Na de 1e wedstrijd in de Limburgse C competitie staan de Roersoppers op een mooie 3e plaats van de 8 ploegen. In de Limburgse D competitie voor Niet-startvergunninghouders nemen wij een 6e plaats in van de 14 deelnemende ploegen.


De wedstrijdploeg-startvergunninghouders is in 1988 uitgebreid met 13 meisjes en jongens. De groep startvergunninghouders bestaat momenteel uit 13 meisjes en 20 jongens welke regelmatig wedstrijden zwemmen. Met deze zwemmers/zwemsters worden diverse competities gezwommen, waarbij de te zwemmen afstanden variëren tussen 50m en 200m, met de 100m nummers als meest voorkomend.
Aan de hand van de eindresultaten uit het seizoen 1987-1988 zijn alle deelnemende verenigingen ingedeeld in de nieuwe verenigingscompetitie welke verzwommen wordt over 6 wedstrijden. Naar aanleiding van de behaalde resultaten houdt dit in, dat de wedstrijdploeg van de Roersoppers het komend seizoen uitkomt in de districtscompetitie – 2e afdeling.
Het doel wat wij ons stellen is om over 2 á 3 jaar te promoveren naar een hogere afdeling. Gezien de prestaties van onze jongste startvergunninghouders is dit voorgenomen doel beslist niet te hoog.


Op 5 november werd in Roermond de 3e wedstrijd gezwommen van de Speedo-jaargangwedstrijden voor startvergunninghouders. De Roersoppers hadden 19 deelnemers ingeschreven, goed voor 26 starts. Tijdens deze wedstrijd presteerden deze jongens en meisjes het om op alle nummers een persoonlijk record te zwemmen. Voorzover we in de boeken kunnen terugvinden is dit nooit in de korte geschiedenis van De Roersoppers voorgekomen. Een waarlijk unieke prestatie van Ralph Braun, Anke Cox, Bianca Lamers, Sue op de Kamp, Janine Küppers, Marco Slangen, Iloy Goossen, Steffanie Nelissen, Peggy Braun, Karin van Bommel, Kim Janssen, Marleen Schmitz, Maud Bos, Harris van den Woudenberg, Sjors Smeets, Joffrey Kemp, Ruud van Gorp, Céleste Meys en Alexander van Deursen.


De clubkampioenschappen werden gehouden op 3 en 11 december. Algeheel clubkampioen mochten zich dit jaar noemen: Janine Küppers en Iloy Goossen.


In 1989 waren er 8 speedowedstrijden, waarvan de eerste 4 nog van het seizoen 1988/1989 waren. Bij deze 4 behaalden we 1xgoud en 3xbrons.
De eerste 4 wedstrijden van seizoen 1989/1990 werden ook verzwommen. Hier behaalden we 8xgoud, 4xzilver en 5xbrons.
Op de landelijke-speedo lijst stonden 4 tijden genoteerd van 2 Roersopper-zwemmers nl. Iloy Goossen op de 100m rugslag (18e) en Maud Bos op de 100m schoolslag (5e), 50m vlinderslag (9e) en op de 100m vrije slag (15e).
Begin 1989 zwommen we de laatste 3 competitiewedstrijden van seizoen 1988/1989: totaal werden we toen 28ste.
Daar wij zeer veel kilometers moesten maken naar de desbetreffende zwembaden waren onze zwemmers niet meer optimaal gemotiveerd. Dit blijkt wel uit het resultaat van de eerste 3 wedstrijden van seizoen 1989/1990. Hier stegen we maar liefst van een 28ste plaats naar een 17e plaats. Veel lof dus voor onze zwemmers.
Op de Limburgse Winterkampioenschappen behaalden we 2xzilver. Daar de Limburgse A-kampioenschappen werden verzwommen in een 50m bad zijn wij met de zwemmers gaan trainen bij onze zustervereniging Eszet die een 50m bad rijk zijn. We behaalden 1xgoud. Van de Limburgse B-kampioenschappen kwamen we met 2xgoud en 3xbrons terug.
In Roermond bij Oolderhuuske werd voor de 2e keer een Langebaanwedstrijd en prestatietocht georganiseerd. Van de Roersoppers deden 4 zwemmers mee met de wedstrijd en 4 met de prestatietocht.
Samen met Eszet hebben we een trainingstweekamp gezwommen en wel op de 400m. Dit was een geslaagde wedstrijd.
Bij de Hazelaarstrofee behaalden onze zwemmers een 2e plaats, dit was een combinatie-wedstrijd van N.S.V.H. en S.V.H.
Ook deden we wederom mee aan een Internationale wedstrijd. RZ had nl. de Schotten op bezoek, vandaar dat er werd gevraagd of wij een wedstrijd wilden organiseren in Melick. RZ deed ditzelfde in Roermond. De zwemmers vonden het een geslaagde wedstrijd, het meeste imponeerde hen dat de Schotten allemaal hetzelfde outfit droegen. (ditzelfde hebben onze zwemmers en trainers nu ook).


De clubkampioenschappen verliepen snel en zeer goed. Het was weer een groot feest.
De Sybert van Keeken trofee mocht na een fel gestreden strijd in Melick blijven.
De startvergunninghouders zwommen in 1989 8 clubrecords, en op de ranglijsten van de snelste 10 van Limburg staat 16 keer de naam van De Roersoppers vermeld. GRANDIOOS.


De N.S.V.H. hadden ook verschillende wedstrijden:
Bij de Limburgse D-competitie was onze recreanten groep erg goed vertegenwoordigd. Hier werden erg veel en erg vaak PR’s gezwommen, wat een totaalresultaat opleverde van een 7e plaats. Bij de Leudaltrofee behaalden we een eervolle 2e plaats.
De medaillewedstrijd werd onder regenachtige omstandigheden georganiseerd door R.O.B. Reuver. Alle zwemmers kwamen terug met een medaille of een oorkonde.
De Roerdompwisselbeker zijn in totaal 5 wedstrijden en hier behaalden we slechts een laatste plaats.
In november vierde men het 150-jarig bestaan van Belgisch-Nederlands Limburg. Dit werd gevierd in de vorm van een wedstrijd in Hasselt voor N.S.V.H. Hier waren wij ook met enkele zwemmertjes aanwezig.
Tenslotte zwommen de N.S.V.H. in dit jaar 18 clubrecords.


In 1990 staan de Roersoppers in de competitie op een zeer goede plaats.
De afgelopen periode hebben een groot aantal van onze zwemmers en zwemsters op diverse plaatsen in Limburg deelgenomen aan verschillende wedstrijden. Hier werden weer de nodige clubrecorden scherper gesteld.
Aan de landelijke speedo-revanche wedstrijden mocht Maud Bos deelnemen en zette hier prima resultaten neer. Tussen de snelste meisjes van haar leeftijd uit heel Nederland zwom zij een mooie 5e plaats op de 100m schoolslag.
Na enkele jaren geen vertegenwoordiger(s) te hebben gehad in een Limburgse ploeg hebben 3 van onze leden het dit jaar gepresteerd zich in de selectieploeg te zwemmen.
Op 14 oktober verdedigen Maud Bos, Iloy Goosen en Daniël Brugman de Limburgse kleuren in Terneuzen, waar de drie-kringen ontmoeting plaatsvindt tussen Noord Brabant, Zeeland en Limburg.
De Clubkampioenschappen waren dit jaar op 8 en 9 december. Algeheel clubkampioen werden Maud Bos en Iloy Goossen.
De allerlaatste wedstrijd van het afgelopen jaar was zeer succesvol, want daar werd onze ploeg Limburgs Estafettekampioen.


Het Kampioenschap en de promotie naar de 1e Klasse was het hoogtepunt van 1991. Reden, vond het bestuur, om deze ploeg een trainingsweekend aan te bieden in Swalmen.
Dat dit weekend ons geen windeieren heeft gelegd blijkt wel uit het resultaat en de samenhorigheid van ploeg en trainers. Momenteel staat de ploeg op een verdienstelijke 12de plaats van 25 plaatsen die er te vergaren zijn. Een uitstekend resultaat dus.
In januari waren weer de Limburgse-Winterkampioenschappen die ons 2xgoud, 5xzilver en 3xbrons opleverde.
In maart mocht Maud Bos deel nemen aan de Speedo-revanche wedstrijden te Leiden, ze mocht hier 4x aan de start verschijnen.
In dezelfde maand deed de ploeg mee om de Jo-Hassigtrofee, hieraan deden 11 verenigingen mee. De Roersoppers behaalde hier een 2e plaats achter De Rog uit Weert.
Op de Limburgse A kampioenschappen mochten we 19 maal aan de start komen, dit resulteerde in 5xzilver en 3xbrons, de overige starts waren allemaal goed voor een tijdsverbetering.
De Limburgse B-kampioenschappen waren goed voor 2xgoud, 1xzilver en 3xbrons hier hadden we 24 starts.
In Reuver werd weer de traditionele medaille-wedstrijd gehouden. Hier behaalden we 10xgoud, 7xzilver en 8xbrons.
In juni werd in het Friese Drachten de Speedo finales gehouden, door zich 4 maal bij de snelste 16 zwemsters van Nederland te plaatsen mocht Maud Bos hier starten.
In Maastricht werd in november weer gezwommen om de Maasschaal, we behaalden hier een 2e plaats en maar liefst 21 medailles. Op deze wedstrijd was het Belgische Geel aanwezig, die ons meteen uitnodigde voor een wedstrijd in april.
De Clubkampioenschappen waren weer zoals altijd een spektakel. De zondagmiddag werd druk bezocht door ouders, opa’s en oma’s die allemaal graag de prestaties van de zwemmers wilden zien. Iloy Goossen en Maud Bos werden de algehele clubkampioenen 1991.
Onze S.V.H. hebben op maar liefst 24 wedstrijden van zich doen spreken.
In de eerste reeks Speedo wedstrijden die nog in 1991 gezwommen werden behaalden we 9 nationale plaatsen bij de snelste 12 zwemmers van Nederland. Goed voor die plaatsen zijn Gaby Braun 1, Wieke Bos 3, Maud Bos 5.


De N.S.V.H. haalden maar liefst 3 wisselbekers naar het Melickse-land. Ze wisten de Limburger cup, de Leudal trofee en de Benderstrofee in de wacht te slepen.
Verder hadden ze nog een competitie die bestond uit 4 wedstrijden en waarbij zij in totaal een 2e plaats behaalden achter de zwemclub uit Wessem.


In 1992 bedroeg het aantal wedstrijden 36, hiervan waren 8 speedowedstrijden en voor de landelijke competitie waren het er 6.
Nadat we een aantal jaren geleden waren gestopt met de Limburgse competitie hebben we dit jaar de draad weer opgepakt en 2 wedstrijden reeds gezwommen. De resterende wedstrijden zijn als volgt.
De Limburgse winterkampioenschappen te Weert. Hier hadden we 53 starts, resultaat 6xgoud, 4xzilver, 3xbrons. Op deze wedstrijd kreeg Wieke Bos de “Aanmoedigingsbeker” voor de beste prestatie van de jongere zwemmers. Deze werd aangeboden door de wethouder van de gemeente Weert.
Voor de speedo-revanche in Leiden hadden we 8 starts (Maud Bos 5x, Wieke Bos 3x, Gaby Braun 1x). Resultaat Maud zilver en brons, Gaby brons.
In maart in Echt de Hazelaarsbokaal met 5xgoud, 7xzilver en 4xbrons.
Op 21 maart wonnen we in Weert de Jo Hassigtrofee.
In april behaalden we 7 medailles op de Math van Lijftrofee.
Het Belgische Geel nodigde ons uit voor een wedstrijd waarop we 31 medailles wisten te halen. Echter een ding moet hierbij vermeld worden, de supporters moesten entreegeld betalen, dit was 125 franc oftewel fl. 6,50 en de tribune was een mooie steigerplank.
Op 3 mei veroverden we de Leudaltrofee en 22 medailles.
Op de Limburgse Zomerkampioenschappen hadden we op de A 31 starts en maar liefst 9xgoud, 5xzilver en 4xbrons. Op de B ook 31 starts en 4xgoud, 1xzilver en 2xbrons.
De Speedofinales in Drachten leverden ons 2 zilveren medailles op voor Maud Bos op de schoolslag en Wieke Bos op de rugslag. Aanwezig waren we hier met 3 zwemmers: de zusjes Bos en Gaby Braun; ze waren goed voor 11 starts.
19 en 20 September was in Mühlheim een Landenwedstrijd waarbij Maud Bos voor de Limburgse A-ploeg mocht uitkomen.
Ditzelfde weekend was in Almelo de Open Nederlandse Masterkampioenschappen voor zwemmers ouder dan 25 jaar. Arno Schrauwen en Charles Bos waren hier degelijk aanwezig. Charles behaalde hier 3 Ned.Titels waarvan 2 in een Ned.Record en 1-2e plaats. Arno behaalde hier zeer respectabele 4e, 5e en 2-11e plaatsen.
Op 3 oktober was er Sponsor zwemmen in het Apollobad, er waren 78 deelnemers en een geweldige opbrengst van fl. 2.300,00.
5 en 7 Oktober waren er wedstrijden op internationaal gebied. Namelijk met het Schotse St.Thomas. We behaalden hier op beide wedstrijden een 2e plaats achter St.Thomas.
Op 5 en 6 december was de weg naar Blerick. De pupillen kampioenschappen stonden op het programma. Ondanks 2 diskwalificaties behaalden we toch weer de titel.
De Clubkampioenschappen waren dit jaar verdeeld over 2 weekenden nl. 28 november en 13 december; wederom een groot spektakel. Algeheel Clubkampioen werd bij de dames Wieke Bos en bij de heren Iloy Goossen.
Het weekend van 19 en 20 december zwommen enkele zwemmers van de Roersoppers in Uden. Hier behaalden ze 2x1e, 3x2e en 2x3e plaats.
De laatste wedstrijd was op 2e Kerstdag in Leiden hier waren 5 Roersoppers aanwezig en behaalden we 2xzilver en 1xbrons.
Dit was dus het overvolle programma van onze wedstrijdzwemmers, die ondanks soms wel 2 wedstrijden in een weekend paraat waren en zelden verstek lieten gaan.
Dank daarom aan alle zwemmers en trainers voor hun inzet en geweldige resultaten.
Een zwemmer is niks zonder trainer maar een trainer is ook niks zonder een zwemmer. Ben dus heel zuinig op beiden.


Onze wedstrijdploeg heeft in 1993 weer de nodige kilometers gemaakt in het water en op de weg. Zij deden mee aan maar liefst 34 wedstrijden. Hoogtepunten dit jaar waren de promotie in de Limburgse competitie van de C afdeling naar de B afdeling en de 4e plaats in de Landelijke Competitie.
Limiet-wedstrijden hadden we er 5, Invitatie-wedstrijden 4 waarvan een in Leiden bij Zwemvereniging LZ 1886. Hier mochten de snelste 12 zwemmers zwemmen van de eerste Speedo-wedstrijden. Ruud Bindels, Joep Janssen, Gaby Braun en Wieke Bos behoorden hier ook bij. Wieke behaalde hier een zilveren plak op de 200m wisselslag meisjes geboren in 1982.
Op de Limburgse-kampioenschappen behaalden we ook weer eremetaal.
De Winterkampioenschappen in Blerick was goed voor 36 starts, 7x behaalden we een titel Ruud Bindels (lx) Maud en Wieke Bos (beide 3x). Zilver voor Maud Bos (lx). Brons voor Sjors Smeets, Iloy Goossen, Joep Janssen en Wieke Bos.
De Zomer-kampioenschappen in Maastricht leverderden ons ook medailles op en wel de volgende 2xgoud (Maud en Wieke Bos) 6xzilver (Joep Janssen, Iloy Goossen, Ruud Bindels, Ralph Braun, Maud Bos) 4xbrons (Colin Heemels, Wieke Bos, Joep Janssen).
De B-kampioenschappen was goed voor 4xzilver (Ester Vlot, Eefje Smeets, Ilona Beckers, Jeroen Meuleners en 5xbrons (Kim Janssen, Janine Küppers, Robin van Birgelen, Ralph Arends en Martijn de Lepper).
Op de Nederlandse Karnpioenschappen hadden we een zwemster. Maud Bos had voor de NWK te Dordrecht 5 starts en voor de Nationale in Amersfoort ook 5 starts. In Dordrecht behaalde zij een bronzen medaille op de 100m schoolslag meisjes 1980.
Op de Speedo-finales in Alkmaar hadden we 4 zwemmers, Ruud Bindels, Joep Janssen en Gaby Braun elk met 1 start en Wieke Bos met 7 starts. Plaatsing voor deze finales krijgt men wanneer je je plaatst bij de beste 18 zwemmers van de 2e Speedo ronde in je eigen jaargang. Eremetaal was er niet voor onze zwemmers maar deelnemen vonden zij al geweldig.
Op de Limburgse Sprintkampioenschappen behaalden we ook 2 titels namelijk Maud Bos op de 50m vrije slag en 50m vlinderslag, brons was er voor Iloy Goossen op de 100m vrije slag en op de 50m vlinderslag, Maud haalde nog brons op de 50m schoolslag.
Een ploeg van ongeveer 8 zwemmers deed dit jaar ook mee aan de KLM swimmeet te Maastricht, 3 dagen om 07.30 uur vertrekken en ‘s avonds om 21.00 uur terug weerhield hun niet van deelname. Finale plaatsen werden er wel gehaald maar geen medailles.


De traditionele Clubkampioenschappen was ook weer af. Algeheel Clubkampioen werden Iloy Goossen en Wieke Bos.
Onze enige Internationale wedstrijd vond plaats op zo' n 650 kilometer van Melick. Met bijna de gehele wedstrijdploeg deden we mee aan deze wedstrijd in het voormalige Oostduitse plaats¬je Plauen. Hier werden de nodige 50 m tijden verbeterd door de zwemmers.


Het aantal wedstrijden van de wedstrijdploeg bedroeg in 1994 28 stuks. Dit waren 8 Speedo-jaargangwedstrijden, 6 Landelijke-competities, 4 Limburgse-competities, Limburgse-winterkampioenschappen, Limburgse zomer A en B, Pupillenclubkampioenschappen, Limburgse Sprint Speedo-finales, KLM Swimmeet, 3 Kamp en limietwedstrijden in Melick, Haelen en Weert, Paaswedstrijden in Veghel en de Speedojaargangwedstrijden in Leiden.
In januari waren in Horst de Winterkampioenschappen hier hadden we maar liefst 55 starts, we behaalden 3xgoud, 5xzilver en 5xbrons.
Februari bracht ons naar Leiden, hier waren de winter-speedowedstrijden Wieke Bos behaalde hier 2xzilver, werd 12e op de vrije slag en Joep Janssen haalde ook een 12e plaats op de rugslag.
In april hadden we 2e Paasdag een wedstrijd in Veghel hier behaalden we ook weer veel eremetaal.
Mei is in Limburg de maand om de Limburgse titels te verdelen. We hadden maar liefst 13 deelnemers met 40 starts op de LKA. In het medailleklassement kwamen we op een mooie 9e plaats van de 24 verenigingen. De medaille winnaars waren Wieke en Maud Bos, Sander Verlinden, Iloy Goossen en Cristiaan van Alst.
Op de Limburgse B hadden we 39 starts en met 30 deelnemers: de grootste ploeg van Limburg! Eremetaal was er voor Ellen Schmitz, Eefje Smeets, Kim Janssen, Janine Küppers, Monique Driessen, Paul Bindels, Jeroen Meuleners, Sander Verlinden en Ralph Braun. In het medailleklassement bekleedden we de 11e plaats.
Op de speedofinales in Den Haag verscheen dit jaar alleen Wieke Bos aan de start, zij behaalde als eerste Roersopper een Nederlandse titel en wel op de 200m wisselslag, tevens behaalden ze nog een zilveren medaille op de vlinderslag en de rugslag. Deze prestaties leverden haar een plaats op bij de Nederlandse jeugdselectie.
Na de zomer pauze was de 1e wedstrijd 25 september in Zwolle voor onze masterzwemmers. Hier waren we met 6 deelnemers en behaalden flink wat eremetaal Charles Bos 4xgoud, Peter Schoenmaker 3xzilver, Hans Verlinden 2xgoud, Karin Bos 1xzilver en 1xbrons, Marco Moers 1xbrons, de toch ook goed zwemmende Arno Schrauwen viel helaas niet in de medailles.
26 en 27 november waren de Limburgse pupillenclubkampioenschappen en de Sprint.
De jongens onder 10 jaar behaalden hier de Limburgse titel, Maud Bos behaalde hier 3 limieten voor de Nederlandse Sprint in februari 1995 te Emmen.
De wedstrijdploeg heeft bewezen dat ze heel wat in hun mars hadden want ze presteerden het om te promoveren naar de landelijke C-competitie en of dat nog niet genoeg was, promoveerden ze ook nog naar de Limburgse A-competitie.
De eerste twee wedstrijden in de Landelijke C-competitie zijn goed verlopen en handhaving in deze competitie staat al vast want we klasseerden ons ruim boven de degradatiestreep.
Tijdens de eerste 4 Speedo-voorronden zwommen enkele jeugdige leden zich bij de snelste 20 van Nederland. Sander Verlinden behaalde 3 klasseringen, verrassend waren de klasseringen van Richard Hubers en Marja Driessen.

1995: Jubileumjaar van de Roersoppers
Het aantal wedstrijden van de SVH bedroeg in dit voor de vereniging bijzondere jaar ruim 40. Buiten de gebruikelijke competitie-wedstrijden, speedo-jaargangwedstrijden, kampioen-schappen waren er veel invitatie en limietwedstrijden. Op landelijk-niveau deden we ook weer van ons spreken.
De Limburgse-winterkampioenschappen te Blerick. De 53 starts leverden de mooie score van 6xgoud, 4xzilver en 5xbrons op.
De Nederlandse Winterkampioenschappen te Leiden. Wieke Bos behaalde hier 3xzilver. Joep Janssen werd 6e op de 100 m rugslag.
De Nederlandse spintkampioenschappen te Emmen, Maud Bos had 3 starts en belandde in de middenmoot.
Tijdens de Speedo-revanchewedstrijden in Leiden, startte Sander Verlinden 3x, Richard Hubers en Marja Driessen beide lx. Er werden geen medailles mee naar huis genomen, maar het was een hele ervaring voor deze jonge leden om zich eens met de Nederlandse top te meten.
In maart en april werden enkele competitiewedstrijden gezwommen, waar alle startvergunninghouders konden laten zien of de trainingen effect opleverden. Dat dit zo is blijkt wel uit het verbeteren van vele persoonlijke records.
In mei werden de Limburgse A kampioenschappen te Kerkrade gehouden. Hier behaalden we maar liefst 31 medailles en andere goede klasseringen: 16xgoud, 5xzilver en 10xbrons. Opmerkelijk waren hier de 10 Limburgse titels voor Wieke Bos, gehaald uit evenzoveel individuele starts. Sander Verlinden behaalde 4 Limburgse titels, Maud Bos en Martijn de Lepper beide 1.
In juni werden Selectie-wedstrijden gehouden voor de EJOD te Almelo, Martijn de Lepper en Wieke Bos namen hieraan deel, echter zonder succes.
Limburgse B kampioenschappen te Heer, hier behaalden we 3xgoud, 3xzilver en 3xbrons.
Joep Janssen had op de Ned. Kampioenschappen te Amersfoort 2 starts. Op de 100m rugslag werd hij 7e en op de 200m rugslag 9e. Zeker geen slechte resultaten.
In het verre Groningen moest Sander Verlinden 4x aan de start verschijnen op de Ned. Speedo-finales. Hij werd hier resp. 5e/6e/6e en 10e. Een heel mooi resultaat.
September :Jubileummaand
16 september waren ‘s morgens de wedstrijden voor NSVH ‘s middags voor de SVH. Beide keren werd er door de ROERSOPPERS gewonnen.
Ned. Masters in Sittard. We hadden maar liefst 7 deelnemers en 25 starts. Charles Bos behaalde 2 Ned.titels Arno Schrauwen behaalde 1 titel en verder waren er maar liefst 7 zilveren en 14 bronzen medailles.
Oktober: Tijdens het trainingskamp te Greiz hadden we een wedstrijd tegen de plaatselijke zwemvereniging. Ondanks de vermoeidheid presteerden we goed.
November: Het jaarlijkse festijn DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN.
Er was weer felle strijd om de ereplaatsen, waarbij hier en daar leuke verrassingen uit de bus kwamen. Na enkele jaren van afwezigheid zijn de estafettes weer in ere hersteld en kunnen de verschillende gemeentes elkaar weer laten zien wie de sterkste zwemmers heeft. Algeheel Clubkampioen werden dit jaar Maud Bos en Joep Janssen. Proficiat.
En dan tenslotte december: Op 2 en 3 december jongstleden waren de Roersoppers present in Blerick om deel te nemen aan de Limburgse Sprint- en pupillenclubkampioenschappen.
Gezien de resultaten van de laatste wedstrijden waren de zwemmers en coaches vol vertrouwen aan dit weekeinde begonnen, wat dan ook resulteerde in het Limburgs kampioenschap voor de jongens onder 11 jaar, (waarmee ze hun titel van 1994 met succes hebben verdedigd) en het Limburgs kampioenschap voor de GEHELE ZWEMPLOEG. Vooral die laatste titel was onverwacht, hetgeen wel bleek uit het feit dat sommige van onze zwemmers al naar huis waren toen de beker werd uitgereikt en de winnaarsfoto gemaakt moest worden. Tevens moesten ze ook missen hoe Charles en Hans met kleren en al in het water werden gegooid. Jongelui jullie hebben Limburg laten zien wie op dit moment de beste ploeg is.


In de Landelijke competitie behaalden we in de C-afdeling een mooie 43e plaats en er zit zeker nog verbetering in.
Na de eerste 4 speedo-wedstrijden hebben we weer enkele zwemmertjes van De Roersoppers bij de 20 snelsten van Nederland in hun leeftijd. Dit zijn: Sander Verlinden 10e op 200m wisselslag, 5e op 400m vrijeslag, 6e op 100m rugslag, 4e op 100m vlinderslag, 5e op 100m vrijeslag. Richard Hubers 12e op 100m rugslag en 1e op 100m vlinderslag. Tenslotte Marja Driessen 20e op 100m vlinderslag.
Dit was weer een overzicht van een overvol wedstrijdjaar.


Ook in 1996 hebben onze startvergunninghouders weer aan diverse wedstrijden deelgenomen. De landelijke C-competitie was uiteraard weer heel belangrijk, na 6 wedstrijden belanden we op een eervolle 33e plaats. In de Limburgse A-competitie konden we ons helaas niet handhaven en degradeerden we naar de B afdeling.
In januari waren de LWK, we hadden maar liefst 56 starts en we behaalden 4xgoud, 6xzilver en 11xbrons.
Op de NWK junioren zwom Joep Janssen zich naar een mooie 10e plaats op de 100m rugslag. In Leiden waren wederom wedstrijden voor de snelste 16 zwemmers van de Speedovoorrondes, hiervoor werden 3 zwemmers uitgenodigd die thuiskwamen met 1xgoud en 1xbrons.
Op de Limburgse A-kampioenschappen te Kerkrade waren we goed voor 46 starts en deze werden maar liefst 30x omgezet in eremetaal. Onze zwemmers behaalden 14x de Limburgse titel, 9xzilver en 7xbrons.
In Maastricht werd dit jaar de Limburgse B-kampioenschappen gehouden, hier verschenen we 36 keer aan de start en behaalden we 3xgoud, 1xzilver en 2xbrons.
Op de Speedo-finales te Den Haag zwom Jeroen Moors op een verrassende wijze naar een bronzen medaille op de 100m rugslag, op de 100m vlinderslag zwom Richard Hubers zich naar een mooie 4e plaatse.
Ralph Braun zwom op de Nationale Kampioenschappen senioren de 50m schoolslag en behaalde er een 38e plaats. Een leuke bijkomstigheid van deze wedstrijd was dat het tevens de selectiewedstrijden waren voor de Olympische Spelen van Atlanta.
Op de Nationale Kampioenschappen voor Junioren was Joep Janssen vertegenwoordigd met maar liefst 3 starts. Op de 100m rugslag werd hij 10e, 200m rugslag 15e en op de 100m vrijeslag 21e.
In september was weer de beurt aan de Masters, maar liefst 8 zwemmers namen deel aan de Open-Nederlandse Masterkampioenschappen te Ysselstein, om 22.00 uur waren ze weer terug in Roerdalen met maar liefst 10 individuele en 2 estafette medailles. Charles Bos werd 2x Nederlands Kampioen verder behaalden ze 3xzilver en 5xbrons. In de estafette was 1xzilver en 1xbrons voor de Roersoppers.
In oktober hadden we een Internationale 3-kamp met Greiz en Eszet.
Op de pupillenclub- en sprintkampioenschappen te Maastricht hadden we 12 starts en behaalden we 1xgoud, 2xzilver en 1xbrons.
In december, tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen werd maar weer eens bewezen wat een groot aantal nieuwe “jonge” leden er zwemt bij de Roersoppers. De nodige persoonlijke records werden gezwommen. Algeheel clubkampioen werden dit jaar Loes Vestjens en Richard Hubers.
Tussen Kerst en nieuwjaar vindt er in Maastricht verspreid over 3 dagen de Internationale Friendship Swimmeet plaats, dit keer deden er weer verschillende zwemmers van ons mee, ’s morgens werd er om 07.00 uur vertrokken en om 21.00 uur was men weer thuis.
Invitatie-wedstrijden hadden we dit jaar ook weer, we gingen naar Geel (België), Veghel Paaswedstrijd, Sittard Jo Hassigtrofee, Roermond Geert-Vossentrofee en 2 limietwedstrijden in Venlo en Roermond.
De Roersoppers organiseerden in eigen bad 7 wedstrijden.
Dit jaar werden er ook nog een paar clubrecords verbroken.


In de kring D-competitie behaalde de NSVH dit jaar een 4e plaats (van de 17 verenigingen) Naast de D-competitie hebben we deelgenomen aan 4 medaille-wedstrijden, de zogenaamde “ALL MEDAL GAMES”.


In 1997 hebben de startvergunninghouders van De Roersoppers deelgenomen aan niet minder dan 35 wedstrijden. Bijna de helft hiervan zwommen zij in teamverband in verschillende competities, wat voor onze vereniging toch de belangrijkste wedstrijden zijn.
6 wedstrijden vonden plaats in de Landelijke Verenigingscompetitie, waarin wij in de C-afdeling uitkomen. We eindigden op de 44e plaats, voldoende om ons te handhaven in deze afdeling, maar 11 plaatsen lager dan in 1996.
In de Limburgse B-competitie eindigde onze wedstrijdploeg na 4 ontmoetingen op de 3e plaats, waardoor er net geen promotie was naar de hoogste afdeling.
Ook de jongste startvergunninghouders zwemmen een teamwedstrijd, de zgn SPEEDO CLUB MEET. Dat wij al jaren over goede jeugdige zwemmers beschikken werd hier bewezen door als 4e Limburgse vereniging te eindigen, achter grote verenigingen als Hellas/KZ uit Sittard, Mosa Regio uit Venlo en ZON/S&S uit Hoensbroek.
Natuurlijk waren we ook in 1997 op diverse kampioenschappen vertegenwoordigd. Op de LWK in januari startten De Roersoppers 40 maal. De medaillebuit was 3xgoud, 6xzilver en 4xbrons.
In Leiden hielden Richard Hubers en Jeroen Moors de Roersoppers-kleuren hoog tijdens wedstrijden voor de beste 18 zwemmers van de Speedo-voorrondes. Richard eindigde op een 5e, 11e en 12e plaats, Jeroen kwam tot de 7e en 9e plaats.
In de zomer werden sinds lange tijd de LKA door omstandigheden in het buitenbad van Blerick gehouden. Het 50m bad van Maastricht is gehalveerd en in Kerkrade waren werkzaamheden. Onze 41 starts werden omgezet in 25 medailles: 8xgoud, 13xzilver en 4xbrons. Hierbij moet zeker vermeld worden dat de meisjesploeg op de 4x100m wisselslag met Emmy Slabbers, Maud en Wieke Bos en Eefje Smeets boven zichzelf uitstegen door van de 5e inschrijftijd verrassend als 2e te eindigen. Voor het eerst in de geschiedenis van De Roersoppers behaalde een meisjesploeg een medaille op een Limburgs kampioenschap.
14 dagen later vonden de LKB in Weert plaats. 40 maal kwam een Roersoppers aan de start. Limburgs B-kampioen werden Loes Vestjens, Tim en Dick Mulder en Emmy Slabbers. Verder gingen nog 5 zilveren en 3 bronzen medailles mee naar de Roerstreek.
Maud Bos startte in Eindhoven tijdens de NK op de 50m en 100m schoolslag. Zij kon hier geen potten breken en eindigde in de achterhoede, maar de Olympische gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen is hier zeker op z'n plaats.
De laatste kampioenschappen die in de zomermaanden plaatsvonden waren de Speedo-finales te 's- Gravenzande. In een geweldige sfeer zwom Jeroen Moors naar een verdienstelijke 11e plaats op de 100m rugslag en kwam Richard Hubers 4 maal aan de start, waarbij hij zijn beste prestatie leverde op de 100m vlinderslag door als 4e te eindigen.
De medailles werden hier uitgereikt door o.a. Pieter van den Hoogenband. En wie stond als eerste van alle deelnemers met deze geweldenaar op de foto…….natuurlijk Richard van De Roersoppers.
Eind november werd Wieke Bos Limburgse Sprintkampioen op de 50m vlinderslag bij de meisjes onder 15 jaar en werden Bas Buurman, Patrick en Jeroen Moors en Dick Mulder Limburgs kampioen op de 4x50m schoolslag onder 11 jaar.
De Roersoppers eindige bij deze Limburgse Pupillen Clubkampioenschappen op een prachtige 3e plaats, waarmee we hebben laten zien over genoeg goede jeugdzwemmers te beschikken.
De jaarlijkse clubkampioenschappen leverde weer vele kampioenen op. De Algeheel Clubkampioen werden Wieke Bos en de jonge veelbelovende Patrick Moors.


Naast al deze goede individuele prestaties, geleverd op de kampioenschappen, mogen we zeker de andere, minder getalenteerde wedstrijdzwemmers niet vergeten te vermelden. Zij zorgen er mede voor dat De Roersoppers een hecht team kan presenteren dat de strijd aandurft met andere verenigingen. Zij zijn het gezicht van de beste, leukste, gezelligste, fijnste zwemclub van de Roerstreek en omgeving.


Sinds 1994 acteren wij in de Landelijke C-competitie, meestal in de onderste regionen. In 1998 presteerden wij buitengewoon goed door van de 60 ploegen op de 30e plaats te eindigen, met in de laatste competitiewedstrijd zelfs een ongekende 16e plaats. Of dit kwam door het in het vooruitzicht gestelde gezellige samenzijn met brunch is niet bekend, maar we hebben laten zien waartoe we met deze groep in staat zijn.
In de Limburgse competitie konden wij weer een promotie naar de hoogste afdeling bijschrijven. Hierbij dient opgemerkt dat wij er in 1999 weer uitvliegen; we zijn nl. te klein voor de A-afdeling en te groot voor de B-afdeling.
De Speedo-zwemmertjes, in 1998 de jaargangen 1986, 1987, 1988 en 1989, konden weer wedstrijdervaring opdoen bij de Speedojaargangwedstrijden. Bij de SpeedoClubMeet zwemmen zij in teamverband, de gezwommen tijden tellen dus voor de vereniging. De Roersoppers eindigden provinciaal op een prachtige derde plaats achter Sg Hellas/KZ uit Sittard/Kerkrade en Mosa Regio uit Venlo/Blerick.
Voor de tweede maal op rij bereikte onze jongste wedstrijdgroep een mooie 3e plaats tijdens de Limburgse Estafette Kampioenschappen. Dit maal achter Sg Hellas/KZ en ZON/S&S uit Heerlen/Hoensbroek.
Individueel zwommen dit jaar slechts enkele Roersoppers op het hoogste niveau, de Nationale Kampioenschappen. Patrick Moors hield onze club hoog bij de Speedo-finales in Dordrecht, maar kon daar geen potten breken. Maud Bos had enkele starts op de Nationale Sprintkampioenschappen, terwijl haar jongere zus Wieke op de Nationale Zomerkampioenschappen drie maal startte met daarbij een verrassende plaats in de B-finale van de 200m vlinderslag bij de dames.
Meer succes was er op de diverse Limburgse Kampioenschappen. Limburgse titels werden in de wacht gesleept door: Wieke Bos 10 maal, Maud Bos 3 maal, Jeroen Moors 2 maal en Joep Janssen, Gaby Braun en Corné van de Pol ieder 1 maal. Verrassender waren de tweede plaatsen van Richard Hubers en Ruud Mestrom en zeker de derde plaats van Loes Vestjens.


In 1999 hebben de startvergunninghouders van De Roersoppers deelgenomen aan 21 wedstrijden.
Er werden 4 wedstrijden in de landelijke C-competitie gezwommen. De ploeg eindigde op de 47e plaats en handhaafde zich in hiermee in de C-afdeling. Landelijk gezien betekent dit dat de Roersoppers bij de beste 100 ploegen van Nederland behoren.
In de Limburgse competitie hebben we de eerste 2 wedstrijden in A-afdeling gezwommen en omdat we hier een 9e plaats behaalden in maart betekende dit voor ons een automatische degradatie naar de B-afdeling en hier hebben we ook 2 wedstrijden in gezwommen.
Onze zwemmers hebben ook aan 5 limietwedstrijden deelgenomen en we hebben deelgenomen aan invitatie-wedstrijden.
De Roersoppers behaalden bij de Annie Palmaers trofee een 2e plaats, bij de Jo Hassig trofee een 4e plaats en bij de Engelen trofee staan we na de eerste wedstrijd nog aan kop.
De Roersoppers waren ook op diverse kampioenschappen vertegenwoordigd. Op de LWK in Maastricht hadden we 47 starts en behaalden 4 zilveren en 1 bronzen medaille.
De medaillewinnaars waren Joep Janssen (2xzilver), Maud Bos en Jeroen Moors (beiden 1xzilver). De estafetteploeg jongens 85 werd 3e op de 4x100m vrije slag.
Op de LKA hadden de Roersoppers 35 starts en behaalden we 6 medailles. 1 Gouden, deze was voor Maud Bos en 3 zilveren en 2 bronzen.
Op de LKB behaalden de Roersoppers 11 medailles, 3 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen. De gouden medailles waren hier voor Emmy Slabbers, Annika Visschers en Ralph Arends.
De Speedo-clubmeet levert ons een 3e plaats op. Voor ons eindigen grote verenigingen als Hellas en Mosa.
De laatste kampioenschappen waren de Limburgse sprint en pupillenkampioenschappen in Blerick. Hier moet even vermeld worden dat de estafetteploeg meisjes ‘88: 2e werd en de estafetteploegjongens ‘86: 3e werd. Hiermee behaalden de Roersoppers een mooie 3e plaats in het totaalklassement van Limburg.
Ook hadden we natuurlijk onze eigen Clubkampioenschappen. Hier namen dit jaar weer heel wat zwemmers aan deel. Het traditionele stuivertjes duiken was ook weer terug ingevoerd. De algehele clubkampioenen waren DaniëIle de Boer en Richard Hubers.
De estafetteploeg heren verbrak na 17 jaar het clubrecord op de 4x50m wisselslag. De ploeg bestond uit Richard Hubers, Ralph Braun, Martijn de Lepper en Joep Janssen. De tijd werd verbeterd van 2.02.0 naar 1.59.4.
De jongste wedstrijdzwemmers tellen helemaal mee in het Limburgse zwemwereldje, dit blijkt wel uit het groot aantal deelnemers aan de Kring Speedo Finale. Maar liefst 23 starts waren er voor de Roersoppers. Medailles werden gehaald door: Bas Willard (2x) en Remco de Veen (1x).


De Roersoppers mogen zich nog altijd laten zien op wedstrijden. Het is nog steeds een goede vereniging met leden uit de Roerstreek en steeds meer leden uit andere gemeentes.


Het jaar 2000 openen we met een spectaculaire Nieuwjaarsduik en voor de wedstrijdploeg beginnen dan ook de Limburgse Winterkampioenschappen. Medailles waren er voor: Richard Hubers, Maus Bos, Bas Willard en Patrick Moors.
De tweede wedstrijd om de Van Engelentrofee werd gehouden in Echt en werd wederom gewonnen door de Roersoppers.
De speedo-zwemmers nemen dit jaar deel aan de Speedowedstrijden. Deze tijden tellen mee voor de Nationale Speedodag. De honderd beste zwemmers mogen daar naar toe. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door Ilse Schoenmakers en Remco de Veen. Tevens kregen zij een uitnodiging voor een Speedowedstrijd in Leiden.
Voor de wedstrijdgroep werd er een Candy Time Trial gehouden; als je je tijd verbeterde, kreeg je een snicker of mars.
De laatste wedstrijd in de landelijke C-competitie vond plaats in Roermond. Het was erop of eronder. We moesten ons handhaven in deze competitie. Dit is ons gelukt, we zijn op een 47e plaats geëindigd.
Naast de competitie hebben we dit jaar deelgenomen aan de Jo Hassigtrofee. Deze wedstrijd werd in Brunssum gehouden en de Roersoppers eindigden op de 3e plaats.
De Kring Speedofinales die dit jaar op de ongunstige datum van 6 en 7 mei vielen (gelijk met het zomerkamp) leverden voor de 19 zwemmers 3 bronzen medailles op.
Tijdens het pinksterweekend gingen we met de wedstrijdgroep gezellig een weekendje weg. De karavaan vertrok richting Herborn in Duitsland waar we deelnamen aan een internationaal zwemfeest. Of ze blij met ons waren is nog niet duidelijk want de meeste medailles gingen met de Roersoppers mee naar huis. Het waren maar liefst 49 medailles, waarvan 15 goud, 19 zilver en 19 brons.
De wedstrijdploeg gaat in het seizoen 2000-2001 van start in de landelijke C-competitie. Voor het eerst heeft de Kring besloten om geen Limburgse competitie te organiseren.
Ook wordt er met de verenigingen ZV Patrick, Overmaas, SG. Noord-Limburg en RZL gezwommen om de Limburgcup. Aan deze wedstrijden nemen ook recreanten deel. De eerste wedstrijd werd royaal gewonnen door de Roersoppers.
De Speedozwemmers hebben op 30 september tijdens de eerste Speedowedstrijd de nodige medailles vergaard, namelijk 34.
Op 8 oktober werd de eerste competitiewedstrijd gezwommen in Melick, wat ons een 48e plaats opleverde van de 60 deelnemers.
Ook de medaillewedstrijden gaan voor de jongste zwemmers weer van start. Maar liefst 62 deelnemers waren aanwezig.
De Speedo-clubmeet in november leverde ons een 3e plaats op. Voor ons eindigen grote verenigingen als Hellas en Mosa. Deze maand zwommen we wederom een competitiewedstrijd, ditmaal in Weert. In de landelijke tussenstand staan we nu op een 46e plaats.
De Sprint- en pupillenclubkampioenschappen werden in Blerick gehouden. Richard Hubers behaalde hier twee keer een 3e plaats. Tevens behaalde de jongensestafetteploeg jaargang 1989 en later drie keer een tweede plaats en de meisjes 1989 en later behaalden twee keer een tweede plaats.
De clubkampioenschappen van 2000 werden gezwommen op 9 en 10 december. Er waren 94 deelnemers en ongeveer 30 vrijwilligers die ervoor zorgden dat tijdens de wedstrijd alles soepel verliep. De eerste Algeheel clubkampioenen van deze eeuw zijn Ilse Schoenmakers en Richard Hubers.
Op 17 december werd de tweede Speedowedstrijd gehouden. Dit leverde ons 28 medailles op.
Het jaar 2000 werd voor een aantal zwemmers afgesloten door de traditionele Swimmeet. Drie dagen lang hingen zij in het zwembad van Maastricht rond om slechts een enkele maal te mogen starten. Richard presteerde het om een aantal finales te halen. De rest ging mee voor de gezelligheid.


Nadat we het jaar 2001 geopend hadden met een spectaculaire nieuwjaarsduik, begon voor de wedstrijdploeg alweer het serieuze werk, namelijk de Limburgse Winterkampioenschappen. Medailles waren er voor: llse Schoenmakers, Richard Hubers, Daniëlle de Boer en Remco de Veen.
De derde competitiewedstrijd behaalden we een 42e plaats. In de totaalstand staan we dan 46e.
De tweede medaillewedstrijd vond plaats op 20 januari. Helaas leverde dit voor veel zwemmers onnodige diskwalificaties op. Vooral het op de rug aantikken schijnt nogal moeilijk te zijn. Moeten we nu toch achteruitkijkspiegels gaan monteren?
27 januari was de dag van het Brevetzwemmen. 20 zwemmers behaalden het juniorbrevet, 14 zwemmers brevet 1, 4 zwemmers brevet 2, 9 zwemmers brevet 3, 6 zwemmers brevet 4, 2 zwemmers brevet 5 en 4 zwemmers brevet 6.
De derde Speedowedstrijd werd gehouden in Haelen. Hier behaalden we 28 medailles.
In Weert konden de liefhebbers deelnemen aan een limietwedstrijd. Tijdens limietwedstrijden gaat het er voornamelijk om je tijden te verbeteren zodat je een limiet kunt halen voor de Limburgse Kampioenschappen. Sommige zwemmers gaan hier echter voor hun plezier naartoe.
De tweede wedstrijd om de Limburgcup in Echt was weer een overwinning voor de Roersoppers. Na twee wedstrijden staan we meer dan 100 punten voor op Patrick.
De laatste wedstrijd in de landelijke C-competitie vond plaats in Weert. We zijn op een 45e plaats geëindigd.
Op 24 maart vond wederom een limietwedstrijd plaats in Weert. Hier werden echter geen spectaculaire prestaties geleverd door onze zwemmers.
Speedowedstrijd deel 4 bezorgde ons weer de nodige medailles: namelijk 26.
Met Pasen bezochten we Veghel. 17 zwemmers gingen er mee die in totaal 6 ereplaatsen behaalden. Op 7 april moesten we ervoor zorgen dat we niet de Jo Hassigtrofee wonnen. Dit betekent dat je de wedstrijd zou moeten organiseren, wat in ons bad niet mogelijk is met zoveel deelnemers. Gelukkig behaalden we een 2e plaats en kunnen we het komende jaar naar Landgraaf die de wedstrijd wonnen. Eind april gingen we tevergeefs naar Venray. Door een communicatiestoornis bij de organiserende vereniging waren we maar liefst twee uur te vroeg aanwezig. We besloten om af te zien van deelname en huiswaarts te keren.
In mei waren er de Limburgse Kampioenschappen. Onze vereniging werd hier vertegenwoordigd door: Richard Hubers, Joep Janssen, Rianne Theunissen, Ralf Tillmans en Remco de Veen. Eremetaal was slechts weggelegd voor Richard Hubers.
Tijdens het Pinksterweekend gingen we met de wedstrijdgroep gezellig een weekendje weg. De karavaan trok richting Herbom in Duitsland waar we deelnamen aan een internationaal zwemfeest. Of ze dit jaar wederom zo blij met ons waren is nog niet duidelijk, 31 zwemmers namen in totaal 67 medailles mee naar huis.
In juni waren er nog de LKB voor de Roersoppers. Met een eervolle vermelding voor Ralph Braun, die hier nog een medaille behaalde op de 100m schoolslag. Meer medailles werden behaald door Roger Pouls, Joep Janssen en Ralf Tillmans.
Het seizoen werd afgesloten met de Speedofinales in Blerick. Het leverde 4 medailles op.
Vlak voor de grote vakantie organiseerden wij examens voor de verschillende zwemvaardigheidsdiploma's en het B- en C-diploma.
Einduitslag van de medaillewedstrijden leverde gouden medailles op voor: Svenja, Liko, Cindy, Dennis, Esther, Chesney, Susanne, Jody, Anouk en Lynyrd.
Het seizoen 2001/2002 begint met een trainingskamp voor de Wedstrijd en Speedo groep. De nodige kilometers worden zowel in het water als op de kant afgelegd. Om zo met een goede conditie aan het nieuwe seizoen te beginnen. De wedstrijdploeg zwemt weer in de landelijke C-competitie. We organiseren samen met Patrick en RZL de Limburgcup. Aan deze wedstrijden nemen ook recreanten deel. De Speedozwemmers beginnen het seizoen op 30 september tijdens de eerste Speedowedstrijd in Melick en behalen tezamen maar liefst 39 medailles.
Op 7 oktober vindt de eerste competitiewedstrijd plaats in MeIick, voor het eerst doen we met slechts 2 verenigingen van Limburg mee in de landelijke C-competitie. De Rog was vorig seizoen gedegradeerd en zwemt nu in de districts-wedstrijden. Ondanks alles leverde ons dit een 39e plaats op. Nog nooit hebben wij zo hoog gestaan, maar dit is pas de eerste wedstrijd er volgen er nog 3. Ook de medaillewedstrijden voor de jongste zwemmers gaan weer van start. Maar liefst 55 deelnemers waren de eerste wedstrijd aanwezig.
Op 28 oktober deden we mee aan de Limburgcup in HaeIen.
De Speedo-clubmeet leverde ons in Limburg een 4e plaats op. Voor ons eindigen grote verenigingen als Hellas, Mosa en ZON.
Deze maand zwommen we wederom een competitiewedstrijd, ditmaal in landgraaf. We eindigen ditmaal op een 43e plaats, helaas zakken we een paar plaatsen.
De Sprint- en estafettekampioenschappen werden in Horst gehouden. Richard Hubers en Joep Janssen behaalden beide een 3e plaats. Tevens behaalde de jongensestafetteploeg jaargang 1988 en later een 2de plaats. Jaargang 1990 en later behaalde een 1ste en een 3de plaats. De meisjes 1990 en later behaalden een 2de en een 3e plaats.
Aan de clubkampioenschappen van 2001, die werden gezwommen op 2 en 3 december, namen 85 zwemmers deel. Algeheel clubkampioen dit jaar werden Ilse Schoenmakers en Remco de Veen.
Op 16 december werd de tweede Speedowedstrijd gehouden. Dit Ieverde ons 27 medailles op.
Het jaar 2001 werd wederom afgesloten door de traditionele Swimmeet. Drie dagen lang hingen onze zwemmers in het zwembad van Maastricht om slechts een enkele maal te mogen starten.


Nadat we het jaar 2002 geopend hadden met een spectaculaire Nieuwjaarsduik, begon voor de wedstrijdploeg ook weer het serieuze werk, namelijk de Limburgse Winterkampioenschappen. Maar liefst 26 zwemmer van de Roersoppers mochten meedoen. Medailles waren er voor: llse Schoenmakers, Richard Hubers en Remco de Veen.
De derde competitiewedstrijd was in Melick, deze verliep niet helemaal naar wens. Maar hier praten we liever niet meer over.
In januari werd er ook weer het brevetzwemmen georganiseerd:
- 13 zwemmers behaalden het juniorbrevet;
- 7 zwemmers brevet 1;
- 14 zwemmers brevet 2;
- 5 zwemmers voor brevet 3;
- 12 zwemmers brevet 4 en
- 2 zwemmers brevet 5.
De derde Speedowedstrijd werd gehouden in Haelen. We behaalden 25 medailles.
In februari werd er ook weer een Medaillewedstrijd georganiseerd. 61 deelnemers zwommen respectievelijk de 50m borstcrawl en 25m schoolslag.
De tweede wedstrijd om de Limburgcup werd in Melick gezwommen.
Op 2 maart nemen we met een selectief groepje deel aan de Sprintwedstrijd in echt. 22 deelnemers waren goed voor 69 starts. Het leverde de volgende prestaties op: Tom Verheijden een 3e plaats, Suzanne Cartigny 3e, Patrick Creemers 2 keer een 3e plaats.
De laatste wedstrijd in de landelijke C-Competitie vond plaats in Landgraaf in de totaalstand eindigen we op een 45e plaats.
De 4e Speedowedstrijd werd gezwommen in Roermond. We oogsten weer de nodige medailles, totaal maar liefst 32 stuks.
De 4e medaillewedstrijd wordt gehouden 13 april, helaas hadden we die dag te maken met veel zwemmers die niet komen. En zich helaas niet afmelden. Het is tenslotte toch een kleine moeite even te melden dat je niet kunt. Telefoonnummers genoeg.
Tijdens de Limburgcup konden er voor het laatst nog enkele limieten gehaald worden voor de Limburgse Kampioenschappen. Rianne Slabbers en Bas Willard presteren het om op het laatste moment nog een limiet te halen en zich zeker te stellen van een plaats op de Limburgse A-kampioenschappen. Sanne Slabbers weet onverwachts nog een 1.07 op de 100m vrije slag te zwemmen en verovert ook nog een plaats
Eerst gaan we in mei nog even “Kuren" in Duitsland. Hier vindt de geestelijke voorbereiding plaats voor de Limburgse Kampioenschappen. (Of is het gewoon voor de gezelligheid?)
In Herbom worden weer de nodig medailles behaald maar liefst 56 medailles worden er mee naar huis genomen. Dit kwam goed uit we hadden toch een grote bus bij ons. Helaas liet het mooie weer het dit jaar afweten, dus werd er een tent aangeschaft om te schuilen. Het "Holland paviljoen".
In juni vinden in 2 weekenden de Limburgse Kampioenschappen plaats. Deelnemers zijn: Richard Hubers, Ralf Tillmans, Joep Janssen, Carlijn Hoogendoorn, Lieke Schmitz, Rianne Theunissen, Rianne Slabbers, Loes Vestjens, Remco de Veen, llse Schoenmakers, Bas Willard, Annika Visschers en Sanne Slabbers.
Tijdens de laatste medaillewedstrijd mochten de deelnemers zelf kiezen welke slagen ze wilden zwemmen. Hier werden toen ook de medailles voor de winnaars uitgereikt.
Het seizoen werd afgesloten met de Speedofinales in Maastricht. Het leverde slechts 1 medaille op en wel voor Patrick Creemers.
In september start het nieuwe zwemseizoen. We zwemmen dit seizoen zoals gebruikelijk in de landelijke C-competitie en de jongste wedstrijdzwemmers nemen deel aan de Speedowedstrijden.
De competitie zwemmen we tegen Nimo, Patrick en de rest van Nederland. Het werd op het einde van het seizoen wel even spannend. Zouden we wel of niet degraderen, gelukkig heeft de hele wedstrijdploeg zich de laatste wedstrijd van hun beste kant laten zien en mogen we volgend seizoen weer in de C-competitie zwemmen.
Daarnaast zijn er een paar "fanatieke" zwemmers die het leuk vinden om heel veel banen achter elkaar te zwemmen, zij hebben dan ook deelgenomen aan de LAC wedstrijden (Lange Afstand Circuit). En zwemmen dan de 800 meter of 1500m vrije slag.
De speedowedstrijden gaan altijd als een speer, zodat de wedstrijdleiding tijdens de wedstrijden al een pauze inlast, anders is de wedstrijd te snel afgelopen. De Roersoppers behalen de nodige medailles en alle beginnende wedstrijdzwemmers (instromers genaamd) laten zien wat ze al allemaal geleerd hebben. Helaas met af en toe een diskwalificatie.
Ook de medaillewedstrijden werden het afgelopen seizoen weer gezwommen. Met als 5e wedstrijd de finale. Alle tijden van alle slagen worden bij elkaar geteld en dat levert per jaargang een kampioen op.
De beste zwemmers van de Roersoppers doen mee aan Limburgse kampioenschappen.
Het seizoen begint met de sprintkampioenschappen. Deelnemers waren: Richard Hubers, Annika Visschers, Rianne Slabbers, Ralf Tillmans, Sanne Slabbers .Tijdens deze wedstrijd worden er ook estafette's gezwommen door jongere zwemmers. Dit leverde de ploeg met Mirella Grenzenberg, Carlijn Hoogendoom, llse Schoenmakers en Daniëlle de Boer 4x een medaille op. Namelijk 3xbrons en 1xgoud. Ook de jongensploeg wint 3x een medaille, 2xbrons en 1xzilver. De ploeg bestaat uit: Tom Simons, Bas Willard, Patrick Creemers en Yoran Zonneveld.


Ook dit jaar werd wederom afgesloten met de traditionele Swimmeet. Drie dagen lang hingen onze zwemmers in het zwembad van Maastricht om slechts een enkele maal te mogen starten. Hier werden wel een aantal PR’s gezwommen.


Het nieuwe jaar (2003) begint met de Limburgse Winterkampioenschappen. Maar liefst 27 zwemmers namen deel aan deze kampioenschappen. Dit leverde ons de volgende medailles op: 1xzilver voor Suzan Suskens, 2xbrons voor Richard Hubers en 1xbrons voor Ilse Schoenmakers, Patrick Creemers en Daniëlle de Boer. De estafetteploeg jongens behaalde op de 4x100m vrije slag een bronzen medaille.
In februari mogen 2 zwemmers van onze vereniging namens kring Limburg deelnemen aan de Meerkringen ontmoeting in Almelo. Daniëlle de Boer en Patrick Creemers wisten beide die dag een persoonlijk record te zwemmen.
De clubkampioenschappen zijn dit jaar voor het eerst in het midden van het seizoen in plaats van in de drukke maand december. In maart melden zich net geen 100 deelnemers aan de start en wordt het weer een grandioos feest. Natuurlijk ontbreekt het stuivertjes duiken ook niet op het programma. Algeheel clubkampioen dit jaar werden: Ilse Schoenmakers en Patrick Creemers.
Ilse Schoenmakers en Daniëlle de Boer hebben deelgenomen aan de NJK te Emmen.
Ook zijn we dit jaar weer wezen “kuren” in Herborn. Met een geweldig resultaat van 91 medailles, waarvan 26xgoud, 38xzilver en 27x brons en een beker voor de 2e plaats in het verenigingsklassement, keerden we huiswaarts.
En het seizoen eindigt met de Limburgs A-kampioenschappen. De wedstrijd wordt in 2 weekenden gezwommen in het 50m-bad te Kerkrade.
Medailles worden er gewonnen door: Richard Hubers, llse Schoenmakers, Patrick Creemers en Daniëlle de Boer.
Ook dit jaar werd wederom deelgenomen aan de traditionele Swimmeet.


Met een paar kleine, minder leuke incidenten in dit seizoen, kunnen we toch weer terugkijken op een succesvol, gezellig, sportief en zeker intensief 2003.


We zwemmen dit seizoen (2004) de 4 wedstrijden in de Landelijke C-competitie tegen Patrick en ZON. De speedogroep zwemt de 5 wedstrijden tegen Patrick, RZ, ESZET, ROB en RZL.
De C en D groep zwemmen 5 medaillewedstrijden in ons eigen " Apollobad" in Melick. Het diplomazwemmen krijgt een ander karakter. Peter Schoenmakers verzorgt op vrijdagavond in aparte groepen deze lessen, waardoor het geheel meer gestructureerd verloopt.
De beste zwemmers van de Roersoppers nemen deel aan diverse kampioenschappen. Het begint met de Limburgse sprint- en estafettekampioenschappen. De 7 deelnemers aan de sprintnummers weten helaas geen medailles te behalen. De meisjes van de estafetteploeg behalen 2 medailles: 1 bronzen en 1 zilveren. In het midden van het seizoen zijn de Limburgse Winterkampioenschappen. 15 deelnemers van de Roersoppers verschijnen in Blerick aan de start. Patrick Creemers en Suzan Suskens worden Limburgs Kampioen. In mei zijn de Limburgse A-kampioenschappen. Met maar liefst 17 deelnemers. Patrick Creemers (goud), Remco de Veen (zilver) en Suzanne Cartigny (zilver) zetten deze deelname om in een medaille.
Tijdens het hele seizoen nemen wij als Roersoppers deel aan diverse wedstrijden. Het LAC circuit, de Parelsprintbokaal, limietwedstrijden, de SSP sprintwedstrijd en de traditionele Swimmeet. Eveneens een traditie zijn natuurlijk onze eigen clubkampioenschappen. Met als Algeheel Clubkampioen dit jaar: Daniëlle de Boer en Patrick Creemers.
Daarnaast reizen we voor de 5e keer naar Herborn in Duitsland. Hier behaalden we 50 medailles: 13xgoud; 21xzilver en 16xbrons.
Onze "Masters" nemen dit seizoen weer deel aan wedstrijden. Zij reizen naar Deurne om te laten zien dat zelfs "oudere" Roersoppers nog steeds zeer actief zijn. Onze "oudste" master Charles Bos gaat naar de EK Masters in Italië en de NK Masters in Zuidbroek.
Patrick Creemers krijgt er dit seizoen ook geen genoeg van. Reist hij eerst in januari naar Alphen aan de Rijn, presteert hij het om tijdens de Limburgse A-kampioenschappen maar liefst 3 limieten bij elkaar te zwemmen voor de Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven. Waardoor Theo en Nicole 3 dagen lang de “Tongelreep” in Eindhoven bezetten.
In 2004 sneuvelen er maar liefst 9 clubrecords. Waardoor: Ralf Tillmans, Richard Hubers, Remco de Veen, Patrick Creemers en Chantal Gielens voor eeuwig bij de Roersoppers in de boeken staan.
Het seizoen eindigt met een feestelijke afsluiting door met de hele wedstrijdgroep te gaan eten bij Mac Donalds in Echt. Als dank voor het behalen van de 39ste plaats in de Landelijke C-competitie.
En natuurlijk niet te vergeten het reisje dat 8 zwemmende Roersoppers (Daniëlle de Boer, Ilse Schoenmakers, Suzanne Cartigny, Mirella Grenzenberg, Remco de Veen, Patrick Creemers, Tom Simons en Servaes Engelen) met 2 begeleiders (Corrie en Albert Brugman) maken naar Italië. Niet het harde zwemmen staat hier voorop maar de ervaring die zij daar opdoen.


Ook in dit seizoen (2005) zwemmen we 4 wedstrijden in de Landelijke C competitie tegen Patrick, ZON en HGK en eindigen op een 44ste plaats. De speedogroep zwemt de 5 wedstrijden tegen Patrick, RZ, ESZET, ROB en RZL. De C en D groep zwemmen de 5 medaillewedstrijden in ons eigen" Apollobad" in Melick.
De beste zwemmers van de Roersoppers nemen deel aan diverse kampioenschappen waar medailles te behalen zijn.
Bij de Limburgse sprint- en estafettekampioenschappen winnen we met de estafetteploegen 2 medailles.
Tijdens de Limburgse Winterkampioenschappen, behalen Suzan Suskens, Patrick Creemers en Ilse Schoenmakers medailles.
In mei bij de Limburgse A-kampioenschappen komen Patrick Creemers en Daniëlle de Boer met medailles thuis. Daarnaast neemt Patrick Creemers deel aan de NJK in Vlissingen en Amsterdam.
Natuurlijk zijn er nog meer wedstrijden waar de Roersoppers zich laten zien. Zo zwemmen we de jaarlijkse Swimmeet, de 4-kamp, de Lac-wedstrijden, de SSP sprint en de Jo Hassig trofee, de parel sprintbokaal en de Clubkampioenschappen waar alle zwemmers zich van hun beste kant laten zien. Algeheel clubkampioen dit jaar werden: Svenja Zonneveld en Patrick Creemers. Niet te vergeten is de jaarlijkse reis naar Herborn in Duitsland. Helaas hebben we daar geen wedstrijd gezwommen, door een defect zwembad, toch hebben we er een gezellig/sportief weekend van gemaakt.
In 2005 sneuvelen er maar liefst 11 clubrecords.


In het begin van het jaar 2006 is Nicole nog hoofdtrainer van de vereniging. Ondanks een goed jaarplan, de juiste trainingsopbouw, enz. blijven de prestaties achter. Een aantal zwemmers besluit om de overstap te maken naar een andere vereniging en in de competitie degraderen we. De zwemmers die hard getraind hebben presteren uitstekend op de kampioenschappen. Patrick Creemers wordt 3x2e, Remco de Veen en Joep Suskens worden 3e en Servaes Engelen 4e op de Limburgse WinterKampioenschappen.
Svenja Zonneveld en Patrick Creemers hebben limieten behaald om deel te mogen nemen aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Dordrecht.
Patrick Creemers en Remco de Veen worden uitgenodigd om namens de Kring deel te nemen aan de Meerkringenontmoeting in Almelo. Willem Jongen, Suzan en Joep Suskens behalen de limieten en nemen deel aan de Limburgse A-kampioenschappen. Terug van weggeweest de Limburgse B-kampioenschappen met als deelnemers van de Roersoppers: Romina Heijligers en Claudia en Dennis Creemers.
De Kring Speedo finales door de Roersoppers vertegenwoordigd werd door Joep Suskens, Jara Wassenberg en Lotte van Haarst.
De Clubkampioenschappen werden ook dit jaar weer gehouden. Algeheel clubkampioen dit jaar werden: Ilse Schoenmakers en Patrick Creemers.
De speedozwemmers hebben tijdens een wedstrijd in Blerick goed gepresteerd. Zij hebben hier maar liefst 13 medailles behaald. Goud door: Joep Suskens (2x), Jill Jansen, Jitse Zonneveld en Lotte van Haarst. Zilver werd er behaald door: Shanna Hintzen en Koen Wijnands (2x). En brons door: Bram Bazelmans, Britte Doensen, Lotte Verstraelen, Rebecca Küpper en Ydwien Vervoort.
Dit jaar zijn we wederom afgereisd naar Herborn alwaar we met de nodige medailles (85 stuks: 42xgoud, 30xzilver, 13xbrons) huiswaarts keerden.
Ook zijn er dit jaar weer 9 clubrecords gezwommen. Ralf Tillmans liet het clubrecord op de 100m vrije slag sneuvelen dat daar door Charles Bos 24 jaar geleden was neergezet !!


Het jaar 2007 begint dan ook niet veelbelovend. Wederom staan we op de degradatielijst in de competitie, ditmaal om te degraderen naar de Districtsklasse 2. Het aantal afmeldingen tijdens een wedstrijd is zeer hoog en de opkomst tijdens de trainingen is ook niet om over naar huis te schrijven.
In maart/april komt het dieptepunt; we nemen afscheid van de trainer van de wedstrijdgroep en Charles en Nicole besluiten de draad weer op te pakken. Natuurlijk krijg je zoiets niet in 2 maanden voor elkaar, maar aan het begin van het nieuwe seizoen worden er duidelijke afspraken gemaakt met zowel zwemmers als trainers. Wat er toe leid dat we het jaar 2007 met succes kunnen afsluiten.


2007 op een rijtje:
- Ralph, Rene, Remco, Tom, Jetty, Dennis en Mathijs versterken vanaf het nieuwe seizoen het trainerscorps.
- Anouk slaagt voor haar trainer A diploma.
- Het aantal leden neemt weer toe, vooral de minioren vinden in de 2e helft van 2007 de weg naar het zwembad in Melick.
- Op de LWK 2007 staan er 8 zwemmers van de Roersoppers aan de start.
- Charles weet de eer van de Roersoppers te redden door tijdens de NK-Masters al zijn starts om te zetten in een medaille! Zowel op de korte baan in Heerenveen als op de lange baan in Eindhoven.
- 71 zwemmers nemen deel aan de clubkampioenschappen, waarvan de Algehele clubkampioenen zijn: Sabine Klesman en Willem Jongen.
- Onze jaarlijkse buitenlandse wedstrijd in Herborn was met een record aantal deelnemers, starts en gewonnen medailles, maar liefst 133: 53xgoud; 42xzilver; 38xbrons en een beker voor de 2e plek in het verenigingsklassement, weer een groot succes. Dit aantal is het hoogste in de afgelopen 8 jaar dat we in Herborn zijn geweest.
- Een andere internationale wedstrijd werd bezocht door Charles Bos. Hij nam deel aan de EK Masters in Slovenië.
- Tijdens de LKA 2007 nemen Joep Suskens, Willem Jongen en Remco de Veen namens de Roersoppers deel. Willem en Joep wisten dit om te zetten in een medaille.
- Een grote groep zwemmers zwemt in 2007 af een zwemdiploma C of ZVH 1.
- Tijdens de LKB van 2007 doen er maar liefst 13 zwemmers van ons mee. Zij zwemmen in totaal 8 medailles bij elkaar.
- Onze jongste Wedstrijdzwemmers worden 4e van Limburg op de Speedo Clubmeet 2007.
- Op de Limburgse Sprint wist Ilse Clevers op de 50m schoolslag een bronzen medaille te behalen. De estafetteploegen hadden het wat moeilijker om zich staande te houden tegen de andere Limburgse ploegen.
- In de Districtscompetitie staan we na 2 wedstrijden die in 2007 gezwommen zijn op een 6e plaats. De overige 3 wedstrijden worden in 2008 gezwommen.

Het valt op dat er heel veel wedstrijden met heel veel persoonlijke records zijn gezwommen. Deze prestatie’s zijn zeker niet te verwaarlozen. Natuurlijk kan ik niet iedere zwemmer bij naam en toenaam noemen. Maar via deze weg kunnen we wel alle zwemmers feliciteren met alle behaalde prestaties in 2007.


Het jaar 2008 begint bij de Roersoppers met de nieuwjaarsduik. Een traditie die we hopelijk nog lang in ere houden. Voor de wedstrijdzwemmers begint het nieuwe jaar met de LWK. Met 13 deelnemers en 4 medailles een groot succes te noemen. Zeker de medaille van onze herenestafetteploeg, deze kostte de coach uiteindelijk een rondje Mac.
Op en 16 en 17 februari zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen. Met 85 deelnemers wordt er gestreden om de medailles in de verschillende leeftijdscategorieën. Algeheel clubkampioen van 2008 worden Ilse Clevers en Rik Jansen.
De competitiewedstrijden worden in 2008 zo goed afgesloten dat wij in april van dit jaar kunnen melden dat we promoveren. Terug naar de Districtsklasse 1.
Het bestuur en de trainers vinden dit een feestje waard. Tijdens een gezellig avondje kegelen vieren wij met alle wedstrijdzwemmers dit feestje.
De speedozwemmers laten zich ook weer van hun beste kant zien en halen heel wat medailles op tijdens de 5 wedstrijden. Als afsluiting van hun seizoen zijn er de speedofinales in Horst. 6 Roersoppers laten zich van hun beste kant zien, waarbij Robbin Vonk een medaille mee naar huis neemt. Hij mag dan ook in juni naar de Landelijke finale in Dordrecht.
Onze jongste zwemmers doen gezamenlijk met zwemvereniging Patrick uit Echt mee aan de swimkickwedstrijden. Een leuke manier om ervaring op te doen met het wedstrijdzwemmen.
Tijdens het pinksterweekend gaan we met de wedstrijdgroep gezellig een weekendje zwemmen in Herborn. Met 24 zwemmers en de nodige begeleiders maken we er een geslaagd uitstapje van. Dit verslag heeft iedereen kunnen lezen in het Soppertje.
De wedstrijdzwemmers sluiten het seizoen af met de Limburgse Kampioenschappen. 8 zwemmers strijden tijdens de LKA in Kerkrade om de eer, waarbij Shanna Hintzen een bronzen medaille weet te veroveren. Tijdens de LKB is er meer succes: 16 zwemmers gaan in Echt van start. Medailles worden er behaald door: Dennis Creemers, Shanna Hintzen, Willem Jongen, Sabine Klesman, Mathijs Meijers en Remco de Veen. In december wordt door de Wedstrijdgroep het jaar 2008 afgesloten met de Limburgse Sprintkampioenschappen. Van de 7 sprinters lukt het Willem Jongen een medaille te winnen. Van de 10 estafettes die wij zwemmen winnen Robbin Vonk, Daan Zenden, Mark Tiemersma en Koen Wijnands een medaille.


Het jaar 2008 zit er weer op. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uitslagen de revue te laten passeren. Maar ook dit jaar zijn er zoveel wedstrijden, prestaties en belangrijke evenementen geweest dat het haast onmogelijk is iedereen persoonlijk te feliciteren.
We mogen met z’n allen terugkijken op een geslaagd jaar, dankzij alle vrijwilligers, trainers, zwemmers en ouders.


Als ik begin aan het maken van een jaarverslag van 2009 moet ik toch weer even in mijn geheugen graven. Wat is een jaar? Het lijkt allemaal zo lang geleden. Wat zijn er in 2009 voor belangrijke dingen gebeurd die eigenlijk nog niemand weet?
Of zal ik voor jullie toch nog enkele herinneringen opgraven? Hoewel dit eigenlijk overbodig is met een mooie Website, waarop alle uitslagen en belangrijke gebeurtenissen te lezen zijn.
Weten jullie nog dat het jaar 2009 begint met de Limburgse Winterkampioenschappen? Met 10 zwemmers reizen we naar Venray en komen terug met 2 medailles. Brons voor Shanna Hintzen en Zilver voor Willem Jongen.
Op 8 februari organiseren we de jaarlijkse Clubkampioenschappen, voor de 1e keer op 1 dag. Voor de organisatie zeker een succes te noemen. Met 90 deelnemers die bij elkaar maar liefst 173 persoonlijke records zwemmen, is dit een van de grootste wedstrijden die de Roersoppers organiseren. Clubkampioen 2009 werden net als in 2008: Ilse Clevers en Rik Jansen.
Onze minioren en junioren tot 12 jaar nemen in 2009 deel aan de zogenaamde Swimkickwedstrijden. Met de meeste deelnemers (gemiddeld 24 zwemmers per wedstrijd) gaan de we naar deze wedstrijden toe en strijden tegen RZL, Patrick en RZ. Tijdens 4 wedstrijden nemen zij in totaal 48 medailles mee naar huis.
De wedstrijdgroep zwemt in 2009 in de Districtklasse 1 en hierin blijven we ook. Promotie is voor onze vereniging te hoog gegrepen, maar behoud in deze klasse moet zeker haalbaar zijn. Met een grote wedstrijdgroep van bijna 50 zwemmers aangevuld met jong talent uit de speedogroep, zijn de pr’s en clubrecords niet te tellen. Gelukkig worden die keurig geregistreerd door Rianne Slabbers en krijgt iedere zwemmer een prestatiekaart.
In mei zijn de Limburgse Kampioenschappen in het 50 meter bad van Kerkrade. Hiervoor moet je in het seizoen de benodigde limieten halen om te kunnen deelnemen.
Maar 5 deelnemers is dit gelukt en zij behaalden 6 medailles. Joep Suskens won 2x een zilveren medaille, Shanna Hintzen 1 bronzen en Willem Jongen 1x zilver en 2x brons.
Aan het einde van het seizoen, in juni, mogen dan de snelste zwemmers van Limburg die net geen limiet hebben voor de LKA naar de zogenaamde B-Kampioenschappen. 17 zwemmers van de Roersoppers zwommen in Sittard om een medaille. Brons was er voor Stefanie Cox, Lotte van Haarst, Shanna Hintzen en Joep Suskens, Zilver voor Mathijs Meijers en Willem Jongen nam 2x goud mee naar huis.
De speedozwemmers laten zich ook weer van hun beste kant zien en halen heel wat medailles op tijdens de 5 wedstrijden. Als afsluiting van hun seizoen zijn er de speedofinales in Brunssum. 9 Roersoppers laten zich van hun beste kant zien, waarbij Robbin Vonk en Koen Wijnands medailles mee naar huis nemen. Helaas zijn de tijden niet voldoende om te mogen deelnemen aan de Landelijke finale in Dordrecht.
Het hele jaar oefenen er Roersoppers op vrijdagavond om een zwemvaardigheidsdiploma. Peter en Paula hebben dan ook het afgelopen jaar heel wat trotse zwemmers voorzien van een mooi diploma.


Het jaar 2009 zit er weer op. Ook dit jaar waren er weer zoveel wedstrijden, prestaties en belangrijke evenementen dat het haast onmogelijk is iedereen persoonlijk te feliciteren. Iedere wedstrijd- speedozwemmer kan op uitnodiging inschrijven en kiezen wat hij of zij graag zwemt. Uitschieters zijn de SSP sprint in Echt, limietwedstrijd in het 50 meterbad van Pieter van de Hoogeband in Eindhoven en natuurlijk de buitenlandse wedstrijd in Herborn. Daarnaast zijn er nog een paar fanatieke zwemmers die het jaar afsluiten in Maastricht tijdens de Swimmeet. Remco de Veen was deze dagen in topvorm (dankzij zijn superpak) en zwom het ene clubrecord na het andere.
Iedereen mag dan ook terugkijken op een geslaagd jaar, dankzij alle vrijwilligers, trainers, zwemmers en de hulp van ouders kan een vereniging als de Roersoppers bestaan.


2010 is het jaar van ons 40 jarig jubileum! Met het hele jaar door diverse activiteiten voor alle leden van de Roersoppers. Wedstrijd, uitstapje en natuurlijk de niet te vergeten feestavond. Maar 2010 is ook het jaar waarin wij als Roersoppers laten zien wat een topclub wij zijn!
De Limburgse Winterkampioenschappen die in Valkenburg gehouden zouden worden gaan wegens het slechte weer niet door. Dus trainen we hard door om deel te nemen aan de Sprint en Estafette Kampioenschappen in Horst. Met 17 deelnemers nemen we 3 individuele medailles en 2 estafette medailles mee naar huis.
Op 28 maart verschijnen er maar liefst 93 deelnemers aan de start van de jaarlijkse clubkampioenschappen. Deze 93 deelnemers zijn goed voor 162 persoonlijke records, waarbij Ilse Clevers en Remco de Veen algeheel Clubkampioen worden.
De Wedstrijdgroep zwemt in 2010 in de Districtklasse 1 zijn 5 competitiewedstrijden en eindigt op een 10e plaats van de 23 deelnemende verenigingen in dit District. De speedogroep zwemt naast de competitiewedstrijden ook nog 5 Speedo wedstrijden. De snelste speedozwemmers mogen aan het einde van het seizoen deelnemen aan de finales. 8 Roersoppers gaan naar Landgraaf om zich van hun beste kant te laten zien. Koen Wijnands, Robbin Vonk en Amber Thevissen weten hun resultaten te verzilveren in een medaille.
De Minioren en Junioren tot 12 jaar nemen deel aan de Swimkickwedstrijden in Haelen, Echt, Roermond en Melick. Tijdens de 4 wedstrijden worden er niet alleen heel veel persoonlijke records gezwommen maar ook vele medailles behaald.
In mei zijn de Limburgse A-Kampioenschappen. Het hele seizoen is hiervoor getraind en geprobeerd om limieten te halen zodat je kunt deelnemen aan de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Maar liefst 11 deelnemers gingen er namens de Roersoppers naar Kerkrade. In totaal werden er 12 medailles behaald. Het heren estafette team bestaande uit: Remco de Veen, Christiaan Fusers, Willem Jongen en Patrick Creemers verscheen maar liefst 3 keer aan de start en zij wonnen 3 keer een medaille. Tijdens de Limburgse B-Kampioenschappen komen er nog eens 12 deelnemers 32 keer aan de start, zij nemen in totaal 10 medailles mee naar huis!
Het hele jaar 2010 nemen diverse Roersoppers deel aan heel veel wedstrijden. In totaal staan er maar liefst 42 uitslagen = wedstrijden in Splash. Dit betekent dus dat er bijna wekelijks wel ergens in Limburg een prestatie wordt neergezet. Iets waar wij als trainers en bestuur natuurlijk heel trots op zijn!
Helaas sluiten we ons jubileum jaar 2010 niet zo goed af. Niet dat wij als vereniging er iets aan kunnen doen, maar wat is een bloeiende zwemvereniging nu eenmaal zonder een zwembad. Dit nieuws krijgen wij plotseling op 17 december te horen en klinkt ons nog lang en heel negatief in de oren. Iedereen zet zijn of haar schouders eronder en samen gaan we op zoek naar een tijdelijke oplossing. Nu maar hopen dat de gemeente Roerdalen er weer snel voor zorgt dat deze TOP vereniging weer in hun "eigen" bad kan zwemmen.

2011
Vorig sloot ik mijn jaarverslag met de volgende woorden; Nu maar hopen dat de gemeente Roerdalen er weer snel voor zorgt dat deze TOP vereniging weer in hun "eigen" bad kan zwemmen. Dit zullen dan ook de laatste woorden zijn die we uitspreken over de sluiting van het zwembad. Dankzij onze alternatieve zwemlocaties, Roermond en Wessem, kunnen de trainingen in het nieuwe jaar weer van start gaan en kunnen we terugkijken op een succesvol jaar!
De Limburgse Winterkampioenschappen waar we "ongetraind" met 20 zwemmers naar toe gaan leveren ons 5 medailles op! In januari vinden ook de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Terneuzen plaats, hier mogen Koen Wijnands en Serafina Vlijt namens de Roersoppers starten.
Met de Speedo- en Wedstrijdgroep zwemmen we in 2011 in de Districtsklasse 1 onze Competitiewedstrijden en eindigen we na 5 wedstrijden op een verdienstelijke 3e plaats. Even werd nog gehoopt op promotie naar de Landelijke C-klasse maar dit was net een stapje te hoog. Naast de Competitiewedstrijden zwemt de Speedogroep 5 Speedo-wedstrijden. Met aan het einde van het seizoen de Limburgse Finale waaraan 11 Roersoppers mogen deelnemen.
De Minioren en Junioren tot 12 jaar nemen deel aan de Swimkick-wedstrijden in Haelen, Echt en Roermond. Tijdens de 4 wedstrijden zwemmen zij niet alleen heel veel persoonlijke records, maar worden er ook veel medailles mee naar huis genomen.
In mei zijn de Limburgse A-Kampioenschappen met in het eerste weekend 13 Roersoppers aan de start. Er worden 10 persoonlijke medailles gewonnen en 2 medailles door de Heren estafetteploeg met Remco de Veen, Christian Fusers, Willem Jongen en Patrick Creemers. In het tweede weekend komen er nog eens 10 Roersoppers aan de start die 6 persoonlijke medailles winnen.
In juni gaan er 11 Roersoppers naar Hoensbroek voor de Limburgse B-Kampioenschappen, zij nemen in totaal 10 medailles mee naar Melick. Hetzelfde weekend vinden in Dordrecht de Nederlandse Junioren Kampioenschappen plaats, waar Koen Wijnands, Lotte van Haarst en Serafina Vlijt aan de start verschijnen.
Het jaar eindigt met een drukke decembermaand. Het eerste weekend in Eindhoven de Nederlandse Kampioenschappen waar wij als Roersoppers vertegenwoordigd worden door Lotte van Haarst.
Het weekend erna de Clubkampioenschappen van 2011 met 66 deelnemers aan de start. Algeheel clubkampioen: Lotte van Haarst en Patrick Creemers.
Het daarop volgende weekend zijn de Sprint- en Estafette-Kampioenschappen. 7 individuele zwemmers en 8 estafette teams sprinten in Landgraaf om de medailles. Zij behalen in dat weekend 1 persoonlijke medaille en 2 medailles door het jongens estafetteteam met: Koen Wijnands, Robbin Vonk, Daan Zenden en Serve Nelissen.
Het hele jaar 2011 nemen vele Roersoppers deel aan heel veel verschillende wedstrijden.
In totaal staan er maar liefst 50 uitslagen = wedstrijden in Splash. Dit betekent dus dat er bijna wekelijks wel iemand van de Roersoppers ergens in Limburg of verder van huis een prestatie neer zet.
Iets waar wij als trainers en bestuur natuurlijk heel trots op zijn!
Natuurlijk kijken we ook vooruit naar de toekomst, waarbij we moeten constateren dat er een terugloop van het aantal jeugdleden plaats heeft gevonden. Hierdoor wordt onze "selectiekeus" beperkter en vallen er in bepaalde leeftijdscategorieën lege plekken. Met zijn allen zetten we de schouders er onder en blijven we als Roersoppers strijdvaardig. We komen zeker weer op onze weg terug!

2012 stond in het teken van de Olympische Spelen. Waarbij zwemmen voor Nederland een van de belangrijkste sporten met medaillekansen is. De Olympische Spelen zijn echter maar voor weinig zwemmers te bereiken en dan ook nog een medaille winnen in een toptijd, dat is een droom die voor weinigen is weggelegd. Maar op Landelijk en/of op Regionaal niveau zijn er natuurlijk ook prijzen te winnen. Waarbij de Roersoppers regelmatig aan de start verschijnen.
Het afgelopen jaar hebben Serve Nelissen, Koen Wijnands, Daan Wijnands en Lotte van Haarst deel genomen aan diverse Nederlandse Kampioenschappen. Zij mochten zich meten met de TOP van Nederland. En dat is best iets waar je trots op mag zijn.
Op regionaal niveau waren er de Limburgse Winterkampioenschappen; 19 deelnemers winnen 9 medailles in totaal, waarbij Remco de Veen de grootste tijdverbetering behaald door als eerste Roersopper onder de minuut te zwemmen op de 100m vlinderslag. Tijdens Limburgse A-Kampioen-schappen zwemmen 11 Roersoppers in 2 weekenden 8 medailles bij elkaar. De grootste tijdverbetering behaalt Serve Nelissen op de 100m schoolslag. Daarna volgen de Limburgse B-Kampioenschappen waar 20 Roersoppers 29 medailles winnen. Roel Wijnands behaalt de grootste tijdsverbetering op de 100m rugslag. Aan het einde van 2012 vinden de Limburgse Sprint- en Estafettekampioenschappen plaats, de 21 deelnemers nemen 6 medailles mee naar huis. Het estafetteteam met Serve Nelissen, Daan Zenden, Tjeu Gehlen en Roel Wijnands komt 4 keer aan de start en behalen 4x een medaille.
Ook de Masters 20+ en ouder zijn flink aan de weg aan het timmeren. Zij nemen niet alleen deel aan de Nederlandse Kampioenschappen maar gaan zelfs naar Luxemburg om aan Internationale Wedstrijden voor Masters deel te nemen.
De Minioren zijn we in 2012 begonnen met het zogenaamde STERRENPLAN. Met verschillende thema's ervaren de kinderen hoe leuk en leerzaam zwemmen is. Alle deelnemers krijgen een poster en na het afronden van een thema leggen zij een "examen" af waarbij sterren te verdienen zijn. Die zij op hun eigen poster plakken. De Minioren nemen deel aan de SWIMKICK wedstrijden. Waarbij je medailles kunt winnen. En dat doen deze jongste zwemmers ook, in 4 wedstrijden weten zij samen 34 medailles te winnen.
De wedstrijdzwemmers tot 12 jaar nemen deel aan de Speedowedstrijden. Tijdens deze wedstrijden zwemmen ze alle afstanden en kunnen zich hiermee plaatsen voor de Limburgse Finale of zelfs de Landelijke finale. 6 zwemmers gaan naar de Limburgse Finale, waarbij Daan Wijnands een medaille behaald op de 50m vlinderslag.
Tijdens de competitiewedstrijden leveren de wedstrijd + speedozwemmers een spannende strijd. Met een heel groot team verschijnen we op alle 5 de competitiewedstrijden aan de start. Uiteindelijk eindigen we op een 3e plaats in District 5 en Landelijk op een 12de plaats (van de 80 deelnemende verenigingen). Een prestatie waar de trainers heel trots op zijn.
Op 25 maart worden de clubkampioenschappen gehouden, de 62 deelnemers zwemmen in totaal 93 persoonlijke records. Algeheel Clubkampioen 2012 worden Ilse Clevers en Patrick Creemers. Op 4 november organiseren we voor alle leden van de Roersoppers een Sprintwedstrijd. 37 deelnemers kunnen zelf kiezen uit 25 en/of 50 meter nummers. Dit levert 82 persoonlijke records op.
Het jaar 2012 wordt afgesloten met de Swimmeet in Maastricht. Sabine Klesman weet als eerste Roersopper dame de grens van de minuut te bereiken. De klok stopt op 1.00.36. Zal zij in 2013 deze magische grens halen?
Zoals jullie horen heeft iedere Roersopper op welke manier dan ook, een prestatie geleverd. Niet iedereen kan ik hier met naam en prestatie noemen, dat zou dit verslag nog langer maken...... Maar gelukkig worden alle prestaties ook gepubliceerd op de SITE van de Roersoppers en in het Soppertje. Zo blijft iedereen toch op de hoogte van alle prestaties die door alle Roersoppers geleverd worden.

2013
.....................................

Hopende dat u hiermee een inzicht hebt gekregen van de prestaties van onze Roersoppers door de jaren heen.