Vrijwilligerspolis


Onze vereniging telt vele vrijwilligers. Denk maar aan al onze officials, die zorgen dat de wedstrijden vlekkeloos verlopen. De vele vrijwilligers die zorgen dat de kampen goed georganiseerd worden, het wedstrijdsecretariaat, de kledingcommissie, enz. enz.
De vrijwilligers zijn collectief verzekerd via de gemeente Roerdalen en hebben net als andere leden aanspraak op de collectieve Ongevallenverzekering en de Aansprakelijksheidsverzekering.


Verzekeringen

Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit verzekeringen tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen.
Naast de wijzigingen welke vorig jaar zijn doorgevoerd is nu ook de Rechtsbijstanddekking vanaf 1-1-2014 collectief verzekerd.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen / “derden” veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie. De ongevallen verzekering biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval overkomen tijdens werkzaamheden voor de organisatie, inclusief het komen van en gaan naar activiteiten.

Meer informatie over de vrijwilligerspolis vindt u hier.