Jubilea van de Roersopper


Zwemvereniging de Roersoppers is op 17 september 1970 opgericht, en bestaan dus: 40 JAAR !!

 

In de loop der jaren zijn al verschillende jubilea gevierd, en we hopen natuurlijk dat er nog vele zullen volgen.


17 september 1970: oprichting van onze vereniging
In het grasduinen in onze archieven vinden we de namen terug van twee dames die hebben gezorgd voor de oprichting van onze vereniging, nl. mw. M. Lahaye en mw. G. Leenders.
Geïnteresseerd in het verloop, lees dan verder onder: historie

*************************


17 september 1975: 1e Lustrum: een mijlpaal om gevierd te worden
De viering van het 1e lustrum wordt op 27 september 1975 gehouden met 3 wedstrijden en een aansluitende feestavond.
- van 14.00 - 17.00 uur organiseren wij een dropping voor de junioren geboren in 1963 of eerder
- van 17.00 - 18.00 uur vindt er een zwemwedstrijd met hindernissen plaats in het Apollo-bad voor de junioren geboren in 1966 of later
- van 18.00 - 19.00 eveneens een zwemwedstrijd met hindernissen voor de junioren die geboren zijn in 1964 en 1965
- van 19.00 - 20.00 uur houden wij een zwemwedstrijd voor de senioren van de donderdag-avond, eveneens met hindernissen


Voor de jeugdleden tot 12 jaar is hierna het feest afgelopen. Dit moet van Klaas Vaak !
Voor alle leden vanaf 12 jaar is er vanaf 20.00 uur een gezellig samenzijn in het restaurant van het zwembad.
Voor de jeugdleden geboren in 1962 en 1963 is het feest echter om 21.30 uur afgelopen. Voor de anderen zal de sluiting van de feestavond zijn om 23.00 uur.

*************************


17 september 1980: de vereniging bestaat 10 jaar
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum is er een jubileumboekje uitgegeven:
* Jubileumboekje 1970 - 1980 (10 jaar Roersoppers deel 1 - deel 2)


Het is met veel genoegen en gepaste trots dat ik dit woord ten geleide schrijf.
Terugblikkend op 10 jaar Roersoppers springt vooral in het oog de stormachtige groei welke onze vereniging meemaakte.
Na de eerste prille successen, die de wedstrijdploeg in het recreatieve vlak oogste, volgde al gauw deelname aan de landelijke zwemcompetitie.
Elk jaar klom men een afdeling hoger en zo belandde de Herenploeg 't afgelopen jaar in de op één na hoogste afdeling, waardoor onze naam ook buiten de provincie bekend werd.
Op de jaarlijkse Limburgse Kampioenschappen waren steeds Roersoppers aanwezig die de naam van onze club hooghielden, en zodoende veel ere-metaal mee naar huis namen.
Bij al deze successen werden echter nooit onze allerkleinste en minder-succesvolle zwemsters en zwemmers vergeten.
Ook zij mochten profiteren van de grote deskundigheid van Miep Swagten en haar trouwe secondanten Carl Ross en Charles Bos.
Er wordt aan de waterkant veel en goed werk verricht in een uitstekende sfeer.
Ik dacht dat het daarom ook terecht is dat we feest vieren. De zwemclub bruist van activiteit en wij prijzen ons gelukkig met het élan waarmee ons verenigingskader werkt.
Dank, vooral aan de oprichters en werkers van het eerste uur. In de overtuiging dat dit 10-jarig bestaansfeest zal slagen roepen wij U op om met ons het glas te heffen opdat de Roersoppers mogen groeien en bloeien.
(de voorzitter, dhr. S.W.J. van Keeken)

*************************


17 september 1985: de vereniging bestaat 15 jaar

Zoals U allen bekend is bestond onze vereniging op 17 september jl. "15 jaar".
Als je zoals ik van de wieg af hebt meegelopen, is deze tijd zeer snel voorbij gegaan. Met vele "UPS" en af en toe ook een al of niet pittige "DOWN" !! Doch dankzij het enthousiasme en de gehele vrijwillige medewerking van alle bestuursleden en trainers(sters) hebben wij een fijne vereniging.
Zo kunnen wij de toekomst, ondanks financiële wolkjes aan de zwemhemel, met optimisme tegemoet zien.
Op zaterdag 28 september hebben we het derde lustrum gevierd.
's Morgens in het Apollobad fantastische Aqua Fit spelen, hetwelk een ware water-happening was en waar alle deelnemers zeer genoten hebben.

De speurtocht, de demonstraties van het Zwemmend Redden van de R.B.R. en de demonstratie van de "Onder Water Duik Vereniging". Het mocht er zijn, en dankzij het fraaie weer verliep alles prima.
De feestavond op "Elfenmeer" waar de Tros Formule I Drive in Show veel kabaal maakte, mag ook geslaagd genoemd worden, evenals het optreden van de D.J.'s na afloop in het Bruin Café.
Helaas waren minder gasten op het feest dan er verwacht waren. Op dezelfde avond was elders in de Roerstreek een optreden van een Pop-groep van ene Rocky, met en op scooters.
Hiervoor was grote belangstelling. Zoiets kun je natuurlijk nooit voorzien, al plan je alles nog zo goed vooruit.


De doelstelling: "Veel Zwem- en Ander plezier voor de jeugdleden" is in ieder geval bereikt.
Rest mij nog een woord van dank aan allen die veel en hard hebben meegewerkt in het Apollobad in Melick, met de speurtocht door het Meinweggebied, met het bouwen en slopen van het podium, met het smeren van de broodjes en natuurlijk de Directie van Elfenmeer hartelijk dank voor de geweldige medewerking.
U allen wens ik nog vele jaren veel zwemplezier. Op naar het Zilveren Jubileum !!
Jos van Daal (voorzitter)


Het derde Lustrum.
Zaterdagmorgen rond 8 uur:
Enkele jeugdleden van de eerste en tweede training waren al in het Apollobad aanwezig om te helpen met het opbouwen van de "Aqua-Fit spelen". Ze hadden een uur de tijd om alle 18 spellen klaar te zetten. Ruim voor 9 uur stonden al tientallen zwemmers te wachten om naar binnen te gaan en te genieten van 't eerste gedeelte van het derde lustrum.
Klokslag 9 uur mochten ze naar binnen. Tot onze verbazing melden zich daar rond 100 Roersoppers wat gelukkig ons bang vermoeden, dat we met meer leiders zouden zijn dan deelnemers, deed verdwijnen. Dat kon voor ons dus niet meer stuk. Toen Charles de deelnemers uitgelegd had wat er moest gebeuren mochten ze in groepen van 5 (soms 6) beginnen met de spellen die in 't water en op de kant waren uitgezet. Voor elk spel kregen ze 3 1/2 min. wat niet veel bleek te zijn. De "spetters" vlogen er vanaf. Er werd twee uur fanatiek maar toch sportief gestreden door alle deelnemende groepen. Na afloop mocht men een half uur vrij zwemmen in afwachting van de prijsuitreiking die verricht werd door Dhr. van Daal. Er waren prachtige prijzen te winnen.
De winnaars van de eerste prijs waren (computerspel): Monique Heijnen, Saskia Niesten, Alexandra Sampers, Claudia Paes, Michel van de Zanden, met 730 punten.
De tweede prijs (een cola klok) was voor: Wieke van den Elzen, Christel Jeurissen, Roy Erdkamp, John Flick, Kees-Jan Molenaar en Benny Buurmans met 648 punten.
De derde prijs (een bouwpakket) werd gewonnen door: Annemiek Hupkens, Nathalie Mestrom, Nicky Smeets, Anke Verstraeten, Nicole Schoenmakers met 635 punten.


Omdat iedereen z'n best had gedaan kregen ze na afloop een mooie tegel waar met rode letters opstond: "15 jaar ZWEMVERENIGING ROERSOPPERS"

Toen iedereen zijn herinnering in ontvangst had genomen mocht er nog tot 12 uur vrij gezwommen worden. Daarna ging iedereen naar huis om zich klaar te maken voor het tweede gedeelte van deze dag, "De Speurtocht".
Een zeker net zo'n geslaagd gedeelte.


Rina28 september 1985
Het is warm; 23 graden C geeft de meter op het Elfenmeer aan. Vanmorgen zijn de aquafit-spelen een groot succes geworden. En nu dan !!! Speurtocht.
Na weken van voorbereiding is 't ons gelukt om een speurtocht in elkaar te flansen. Hij is ongeveer 6,5 km lang (als er goed gelopen wordt). Voorbereiding betekende:
1. Vergadering J.C.
2. Koortsachtig bij elkaar zoeken van vragen en opdrachten.
3. Vragen en opdrachten uittypen.
4. Route lopen.
5. Route nogmaals lopen en routebeschrijving maken.
6. Routebeschrijving uittypen.
7. Briefjes om op te geven maken en uitdelen.
8. Deze weer in ontvangst nemen.
9. Groepen maken (heeft met 1 1/2 uur gekost).
10. Posten uitzetten (28 september: vanmorgen dus).
11. Groepen laten vertrekken.


Momenteel zit ik dus op de aankomst van de eerste groep te wachten. Ze zijn anderhalf uur geleden vertrokken. (........) Dat zijn nu dus al 2 uur. Aha ! Daar zul je ze hebben. Een voor een druppelden ze binnen. Alle groepen. Niet één groep had de route goed gelopen. (Tenminste dat dacht ik). Nu wordt het dus nakijken. Vragen kon iedereen goed hebben, dus heb ik (met hulp van trainers, buitenstaanders etc.) een paar opdrachten uitgezocht waarbij het zaak is, zo origineel mogelijk te zijn.
Nou, na ong. 3 kwartier zijn we met nakijken klaar. Dhr. van Daal deelt een paar prijzen uit die niet van de lucht zijn.
Vanavond is hier de "big party" dus iedereen koerst nu huiswaarts om zich op te doffen.
Voor mij is de middag ontzettend geslaagd.


EdwinDe Disco van het Derde Lustrum.
Eindelijk is het dan zover, zaterdag 28 september, het 15-jarig bestaan van de Roersoppers.
's Morgens waren er Aquafit-spelen georganiseerd, 's middags een speurtocht en aansluitend een waterspektakel op het Elfenmeer en 's avonds was er dan de disco die voor iedereen van de Roerstreek toegankelijk was tegen een kleine vergoeding waar men een gratis lot van de grote clubaktie kreeg.
De disco werd verzorgd door de Tros met de Formule I Drive-In Show en met de bekende presentators Ad Roland en Peter de Nooy.
Later op de avond werden er tassen, T-shirts, flessen Pisang Ambon en nog veel meer weggegeven.
Na buiten te zijn uitgefeest gingen we naar binnen naar de zaal van het Elfenmeer, waar het feest (tot 1 uur) vrolijk werd voortgezet (en nog gezellig nagepraat kon worden over de fantastische dag) met de Disc-Jockey's van de stijldansavond.
Ondanks dat er in het algemeen minder aanwezigen dan verwacht waren, was de sfeer erg goed.
Ik wil daarom ook alle mensen, die dit feest hebben doen slagen (dit zijn er teveel om op te noemen) hartelijk danken voor deze vermoeiende toch fantastische dag.


Angelique

*************************

17 september 1990: de vereniging bestaat 20 jaar
Op zaterdag 15 september 1990 vierde zwemvereniging "De Roersoppers" haar 20-jarig jubileum.
Om deze feestelijke gebeurtenis in goede banen te leiden werd er tijdens de Jaarvergadering van woensdag 7 februari 1990 een Feestcomité benoemd.
Dit comité bestond uit de volgende personen:
Karin Bos, Albert Brugman, Har van Gorp, Mien van Gorp, Sybert van Keeken, Ton Schmitz, Erica Schutte, Jack Simons en Jan Wilkes. Op 2 maart 1990 kwam het Feestcomité voor de eerste keer bij elkaar. Besloten werd om Sybert van Keeken te benoemen tot voorzitter.
Met het oog op het te vieren zilveren jubileum van de zwemvereniging in 1995 werd besloten om dit twintigjarig jubileum niet al te groots op te zetten. Daarom werd gekozen voor een dagprogramma voor de kinderen en een avondprogramma voor de volwassenen.
Hiertoe werd het Feestcomité gesplitst in twee groepen, nl.

in een "daggroep", bestaande uit:
-Karin Bos
-Mien van Gorp
-Sybert van Keeken
-Erica Schutte
-Jan Wilkes
en een "avondgroep" bestaande uit:
-Albert Brugman
-Har van Gorp
-Sybert van Keeken
-Ton Schmitz
-Jack Simons

In de "daggroep" vond de idee om voor de kinderen een gezellige en niet-prestatiegerichte dag te organiseren goede weerklank. Besloten werd om de dag in Valkenburg door te brengen, waar zowel voor de kleinere alsook de grotere kinderen veel valt te beleven. Het programma voor die dag zag er als volgt uit.
-10.00- 12.00 uur Bezoek aan het Steenkolenmijnmuseum en de Gemeentegrot. Er werd gezorgd voor een educatief tintje.
-12.00- 13.30 uur Pauze en opeten van de meegenomen lunchpakketten in de wei.
-13.30- 16.00 uur Bezoek het Sprookjesbos voor de kleintjes. Bezoek de Valkenier voor de groten.


Vanaf het begin van de dag zat de stemming er goed in en alles verliep naar wens en zoals het gepland was.
De kinderen t/m 8 jaar hadden een geweldige middag in het Sprookjesbos en waren niet meer weg te slaan bij de wildwaterbaan.
De kinderen van 9 t/m 15 jaar vermaakten zich uitstekend in het pretpark de Valkenier.
Ook de begeleiders van beide groepen hadden een leuke dag, mede dankzij de goede discipline onder de kinderen.
Exact volgens planning arriveerden om 18.00 uur de bussen weer terug in Melick, waar de kinderen al werden opgewacht door hun ouders.


De "avondgroep" had voor de volwassenen 's avond een feestelijke avond in café-zaal De Pearssjtal in Melick georganiseerd. De "oudere jeugdleden" zullen we maar zeggen, waren daarvoor met introducé(e) uitgenodigd.
Na een wat aarzelend begin werd het een zeer gezellige avond, waarbij gretig gebruik werd gemaakt van de dansvloer. Bovendien had de "avondgroep" ook gedacht aan de inwendige mens, zodat er naast een drankje ook volop lekkere hapjes werden geserveerd.


Kortom, geconcludeerd kan worden dat de Roersoppers een geslaagd twintigjarig jubileumfeest hebben gevierd, waarbij gezelligheid en het motto "voor elk wat wils" voorop stonden.


Tenslotte rest mij nog een woord van dank aan de leden van het Feestcomité voor hun inzet en goede zorgen, de sponsor voor de lekkere traktatie in de vorm van ijsjes en de ouders en begeleiders voor hun medewerking aan het dagprogramma. Bovendien is nog een compliment op zijn plaats aan alle kinderen van de Roersoppers voor hun zeer nette gedrag tijdens deze feestdag.


De Roersoppers, een puike vereniging!
Melick, 18 februari 1991.
Namens het Feestcomité,
Sybert van Keeken.


Roersoppers 20 jarig Jubileum
Op 15 september 1990 werd dit jubileum gevierd.
Na maandenlange voorbereiding (de eerste jubileumvergadering was op 2 maart) was het zover:
Om 9.45 uur 's morgens vertrokken we onder een stralende hemel met zo'n 150 kinderen en 30 begeleiders in drie bussen en enkele auto's naar Valkenburg.
Allereerst werd een gezamenlijk bezoek gebracht aan de Steenkolenmijnen.
Dit heeft een enorme indruk op de kinderen gemaakt. De werkomstandigheden (lawaai, stof, duisternis) werden zeer realistisch weergegeven, en met name de demonstratiemodellen van treinen en boormachines deden de kinderen met afschrik reageren.
Om ca. 12.30 uur werd tegenover de Steenkolenmijn gepicknickt.
Een zeer gezellige aangelegenheid, die 180 etende mensen op een grasveld.
Eerder dan gepland werden vervolgens de kinderen in twee groepen gesplitst.
De kinderen van 6 t/m 8 jaar vertrokken naar het Sprookjesbos, de overige gingen naar de Valkenier. Een kort verslag van de belevenissen in de Valkenier volgt hierna.
Het Sprookjesbos was voor de kinderen het hoogtepunt van deze dag.
Zo'n 50 jongens en meisjes onder begeleiding van ca. 13 ouderen beleefden alle sprookjes opnieuw en voelden zich weer één met Roodkapje, Sneeuwwitje, Hans en Grietje en alle andere bekende figuren.
Totdat we bij de Wildwaterbaan aankwamen.
Plotseling waren alle sprookjes vergeten en stonden ze voor de sensationele werkelijkheid. Zij waren hier niet meer weg te slaan. Enkele kinderen zijn er 17 keer in geweest !!!! Ook de leiding liet zich, op Jacq en Albert na, niet onbetuigd en reisden regelmatig mee.
Alleen een heerlijk ijsje (kado gedaan door onze sponsor Math Goossen) kon de kinderen even van de baan krijgen.
Kortom, een zeer geslaagde dag voor onze jeugdleden.


De dag werd afgesloten met een gezellige feestavond voor de oudere leden, senioren en medewerkers van onze vereniging. Tot in de kleine uurtjes werd er gebabbeld en gedanst.
Rest ons tenslotte alle organisatiren, Erica, Mien, Karin, Jan, Sybert, Har, Ton, Jacq en Albert, te bedanken voor het vele werk dat zij voor dit jubileum hebben verricht.


Albert.Het 20-jarig jubileum
15 September was het een grote feestdag voor de Roersoppers. De Roersoppers bestonden 20 jaar.
9.15 uur moesten we verzamelen bij het Apollobad. En we vertrokken om 9.30 uur naar de mijnen van Valkenburg. De film en de steenkoolmijn was het leukste. Daarna hebben we een gezamenlijke picknick gehouden. Toen zijn de kinderen van 6 t/m 8 jaar naar het Sprookjesbos gelopen en wij naar de Valkenier.
Het was een mooi park met lachspiegels, een spookhuis, botsauto's, het reuzenrad, de paardjes, de Amerikaanse auto's, de film en niet te vergeten de ACHTBAAN. Daar zijn we het meest in geweest en de zwanen (dat waren bootjes). Op het laatst kregen we een dik IJS.
Bedankt, het was een toffe dag.


Karin van Bommel en Marleen Schmitz

*************************


17 september 1995: het zilveren jubileum is er, de vereniging bestaat 25 jaar

Bij de viering van een jubileum is de uitgave van een jubileumboek een vanzelfsprekendheid. Zeer blij ben ik dan ook met deze jubileumuitgave. Enkele leden van de jubileumcommissie dachten dat "varkentje" wel even te wassen. Echter ...... het vergaren van informatie over het wel en wee van 25 jaar Roersoppers uit notulen, jaarverslagen, publicaties, correspondentie en clubbladen bleek "iets" meer werk dan was verwacht. Vooral van de beginjaren was weinig archiefmateriaal beschikbaar en ook nog vaak niet voorzien van data. Desondanks krijgt u in deze uitgave een uitgebreid overzicht van 25 jaar zwemmen bij de Roersoppers.
Zodanig, dat bij de ouderen onder ons met enige weemoed herinneringen weer boven komen en de jongeren een indruk krijgen van hoe het "vroeger" was.

Het is daarom ook een eer en genoegen voor mij om juist bij een dergelijk jubileum voorzitter van de Roersoppers te mogen zijn.
In 1970 kwamen enkele mensen in vergadering bij elkaar en werd besloten tot de oprichting van een zwemvereniging die de naam "De Roer-Soppers" mee kreeg. Er volgden jaren van pionieren, maar dankzij de inzet van die mensen, die heel veel over hadden voor hun zwemvereniging doorstonden zij vaak moeilijke tijden.

Nu 25 jaar na de oprichting is het tij gelukkig ten gunste gekeerd. De Roersoppers zijn regionaal maar ook nationaal een graag geziene en gewaardeerde zwemvereniging die vooral de laatste jaren steeds beter is gaan presteren, zeker als je weet dat zij slechts over relatief weinig trainingsuren beschikt.


Graag spreek ik een woord van dank uit aan alle trainers, begeleiders, officials en al die anderen die achter de schermen meewerken aan dit succes, de jubileumcommissie en alle sponsors en begunstigers die het mede mogelijk hebben gemaakt dat deze jubileumuitgave kon worden gerealiseerd.


Tot slot hoop ik dat het lezen in dit Jubileumboekje 1970 - 1995 (25 jaar Roersoppers deel 1 - deel 2) u een idee geeft van het verleden van onze vereniging en u zal aanzetten positief mee te helpen aan de toekomst van ons aller "Roersoppers".


PROFICIAT,
Jos Meuleners (voorzitter).


GEWELDIG !!
Na lange maar vooral zeer intensieve voorbereidingen van de jubileum-commissie, kunnen de Roersoppers terug kijken op een wel zéér geslaagd en geweldig 25-jarig jubileum feest.


v.l.n.r. Mat Slabbers, Anke Tieleman, Albert Brugman, Ellis Janssen,
Ans Braun, Hilde Beckers, Jos Meuleners

Dank aan vooral de jubileum-commissie, bijgestaan door enkele leden.

Dames-heren jullie hebben véél én goed werk geleverd. De Roersoppers kunnen hier trots op zijn. Ook dank aan iedereen achter de schermen en alle sponsors en begunstigden. Ook deze mensen zijn onmisbaar bij het doen slagen van zo'n feest.


Het begon allemaal op zaterdag 16 september in ons eigen Apollobad waar 2 jubileum-wedstrijden gezwommen werden tegen uit de regio afkomstige andere zwemverenigingen.
De Rog-Weert, Eszet-Swalmen, Patrick-Echt en RZL-Haelen.
Zowel bij de recreanten als bij de startvergunninghouders werden de Roersoppers na sportieve strijd gestreden te hebben 1e. Proficiat.


voor elke deelnemer was er een
leuke herinneringszwemmer van keramieken voor de winnaar(s) dit


 


Hierna volgde 's middags een reunie voor leden en oud-leden. Dit evenement mag zeer geslaagd genoemd worden gezien de vele leuke reakties en de eerste "nieuwe" contacten die daar zijn afgesproken.
Tot slot was er die dag een druk bezochte receptie waar ook veel afgevaardigden uit de zwemwereld aanwezig waren. De meeste zwemverenigingen uit de regio waren er met een afvaardiging. (Heel leuk).


Een onverwachte bijkomstigheid tijdens de receptie was het feit dat de Roersoppers de bronzen medaille van de KNZB kregen overhandigd vanwege haar 25-jarig jubileum.


 


Al met al mochten we terugkijken op een zeer geslaagde 1e dag van ons jubileumfeest.De 2e dag van het feest begon zaterdag 23 september om 8.30 uur, eveneens bij de Apollohal.
Hier vertrokken we met 3 bussen en 157 personen naar de Efteling! Iedereen heeft zich prima vermaakt.
Jammer dat het ontzettend druk was waardoor we lang moesten wachten bij de verschillende attracties.


Eén minpunt, wat overigens zeer vervelend was en wat de pret in allerlaatste instantie wat drukte was dat er enkele "jonge dames" zich niet hielden aan de gemaakte afspraak om allemaal weer om 17.30 uur te verzamelen voor de terugreis naar Melick. Hierdoor vertrok de bus veel te laat en waren we ong. 1 uur later terug in Melick als was voorzien. Helaas!!!!
Kortom een zéér geslaagd jubileum-feest.


Jos Meuleners (voorzitter)


Efteling 23 september 1995
Hartstikke leuk idee: met de hele zwemclub naar de Efteling ! omdat de club 25 jaar bestaat.
Het was zaterdagochtend op de parkeerplaats bij het zwembad al een drukte van jewelste !
Toen iedereen een rode of gele kaart had gekregen, mochten we in de bussen. Tatjana en ik zaten in bus 1. Dat wilde zeggen: onder andere een paar moppentoppers, trainers, ouders en begeleiders. Wel gezellig, vooral met die geweldige smurfen-house-muziek! En toen Marco ook nog ballonnen uit ging delen zat de stemming er meteen in. Na een file van ongeveer anderhalf uur waren we in de Efteling. De groepen werden verdeeld en de Roersoppers verspreiden zich in de Efteling.
Wij zijn bijna overal in geweest, maar jammer dat het zo druk was. Toen we bij de Pegasus stonden te wachten begon het te regenen. Maar na een ritje in de houten achtbaan waren we al weer bijna droog. Verder was het best lekker weer. We zijn ook nog met onze hele groep (17 personen) in de Fata Morgana geweest. De boot zat wel VOL!!


De tijd vloog om en om 17.30 vertrokken we weer richting bus. Jammer dat we zo lang moesten wachten. De tv in de bus mocht aan. Tatjana en ik waren moe, dus we wilden slapen. Helaas kregen we maar weinig gelegenheid omdat Thijs en Onno achter ons zaten en ons niet lieten slapen. Dus bleven we maar wakker. Wat me opviel was dat de kinderen op de terugweg nog zo actief waren terwijl wij (Marjolijn, Tatjana en ik) bijna in slaap vielen.


Rond 20.00 uur waren we weer in Melick, en ging iedereen weer naar huis.
Ik vond het een hele leuke dag !!


Groetjes Iris


 


 


 


 
Een zeer geslaagde reunie en receptie! ! !
Het was zaterdag 16 september, de dag waarop De Roersoppers hun 25 jaar bestaan vierden. Iedereen werd verwelkomd met een kop koffie en een stuk vlaai. Tevens kreeg men een prachtig exemplaar van het jubileumboek, welke door de heer Slabbers was uitgewerkt.
De voorbereidingen voor het feest hebben meer dan een jaar geduurd. Om dit feest te kunnen vieren werd er een jubileumcommissie opgericht. Deze commissie had de taak alle leden en oudleden uit te nodigen. Dit was echter een groot probleem, want in de ledenadministratie miste men enkele jaren. Door vele mensen te vragen of zij zich nog namen van oudleden herinnerden is de commissie erin geslaagd bijna iedereen persoonlijk uit te nodigen. De vele zweetdruppeltjes die deze inzet hebben gevergd waren het zeer zeker waard voor deze geslaagde reunie.
De oudleden kwamen van heinde en verre. Er werd veel bijgekletst, oude herinneringen opgehaald en gelachen onder het genot van een drankje. Om half zeven was de reunie officieel afgelopen, maar de stemming zat er zo goed in dat velen nog bleven hangen.
Zeven uur startte de receptie. Als eerste werd onze jubilaris Piet de Vlieger gehuldigd. Vervolgens schudde men handen en nam het bestuur de felicitaties in ontvangst.
De receptie werd druk bezocht door onder andere zwemclubs, sponsors en mensen die de vereniging een warm hart toedragen.
De KNZB voorzitter reikte aan de vereniging een oprichtingspenning uit.
Het gezellig samenzijn na de receptie duurde nog enkele uurtjes, waarbij veel over het zwemmen van toen en nu gesproken werd. Veel oud-leden zijn nog steeds actief in het recreatief zwemmen en vonden het een leuk idee om een wedstrijd voor oud-leden te organiseren. De trainers willen proberen om dit volgend jaar te verwezenlijken.
Al met al was het een hartstikke gezellige dag. Dank aan de jubileumcommissie voor hun inzet aan dit onvergetelijke feest.


Marco


bestuur 1995:
v.l.n.r.
Corrie Brugman, Jos Meuleners, Jo Roumen,
Marij Schmitz en Charles Bos
trainers 1995:
v.l.n.r.
Nicole van Stigt, Tatjana Louw, Iris Roeters, Charles Bos,
Marco Moers, Arno Schrauwen en Hans Verlinden
officials 1995:
v.l.n.r.
Hilde Beckers, Albert Brugman, Karin Bos, Marion Mulder, Marianne Verlinden, Ans Braun, Carolien van de Pol, Jos Meuleners, Cor Arends, Ellis Janssen, Piet de Vlieger, Raymond van Stigt, Corrie Brugman, Rob Mulder, Nicole van Stigt en Mat Slabbers

*************************


17 september 2000: de vereniging bestaat 30 jaar
Zaterdag 2 september 2000 was de dag dat de Roersoppers hun jubileum vierden.
's Morgens om 10 uur werd het feest door onze voorzitter, Jos Meuleners, geopend met een korte toespraak. De kinderen vonden het niet erg dat Jos er geen lange toespraak van maakte. Voor de kinderen was een leuk spellencircuit opgezet en iedereen deed heel fanatiek mee. Er waren 20 groepen die gingen voor de prijzen die ze konden winnen. Voor de beste 3 groepen was voor ieder kind een leuke prijs.
Na de prijsuitreiking gingen de kinderen naar de binnenspeeltuin “PeeWee” in Posterholt. Hier kregen ze allemaal te eten. Sommigen moesten wel een beetje lang op de frietjes wachten, maar ook in die frietenpan kon niet alle friet tegelijk gebakken worden voor 110 kinderen. Om dan toch al maar iets in de buik te hebben haalden sommige kinderen maar alvast hun snoepzakje op. Ze hebben allemaal lekker gespeeld.
’s Avonds was er voor de oudere leden een gezellige avond bij “Le Cartier” in Posterholt. Tijdens het eten en drinken werd er lekker gezellig gepraat, waar men onder het zwemmen de tijd niet voor heeft.
Er werden veel jubilarissen gehuldigd. Er waren zelfs drie zilveren jubilarissen en Jo Roumen werd als ere-lid benoemd.


Ook werd er gretig gebruik gemaakt van de kegelbanen en er waren er zelfs die gezellig een potje gebiljart hebben.


Voor iedere Roersopper was er nog een leuke pet als herinnering aan dit jubileum.Dank zij jullie was dit ook voor ons de moeite waard.


De jubileumcommissie.

*************************


17 september 2005: de vereniging bestaat 35 jaar
Dit jaar bestaan de Roersoppers 35 jaar. Een enthousiaste commissie bestaande uit: Leo Tillmans, Corrie Brugman, Jan Gielens, Rianne Slabbers, Servaes Engelen, Theo Creemers en Jos Meuleners is bezig geweest om een leuk programma in elkaar te zetten.
Dank daarvoor.


Jos Meuleners (voorzitter)


Zaterdag 17 september 2005, we begonnen die dag 's ochtends met een zwemwedstrijd, waarna iedere deelnemer een herinnering ontving in de vorm van een vaantje.


Voor de jeugd onder de 13 jaar werd er hierna een verrassingsmiddag georganiseerd. De jeugd werd in 7 groepen verdeeld, met bij elke groep een begeleider. Vanaf een uur of 2 zouden de groepen gaan vertrekken, ze moesten de rood met witte lintjes volgen tot aan het eindpunt.
Tussendoor kwamen ze bij een stop waar Loes en Rianne het hooghouden (voetballen) van de zwemmers gingen testen. Van iedere groep moest dan ok iedereen laten zien wat ze konden, deze scores werden bij elkaar opgeteld. Pas als ze hun score hadden neergezet mochten ze hun welverdiende krentenbol en een bekertje ranja gaan bemachtigen.
Verder kregen ze voor onderweg nog de opdracht om per team een yell, liedje, dansje of noem maar op te verzinnen. Aangekomen bij het eindpunt moesten ze deze natuurlijk aan iedereen laten zien ! Ook deze kunnen jullie hieronder lezen, er zijn in ieder geval erg leuke ideeën uitgekomen. Dus zo zien jullie maar weer, de Roersoppers zijn ook nog heel crea bea....creatief dus !!


De yell-en van groep:

1.
35 jaor, 35 jaor
Zwumme we al, zwumme we al,
De doon we oet plezeer, det doon we oet plezeer,
En de trainers zeen maal, en de trainers zeen mal !!
2.
Al zijn de Roersoppers nog zo oud,
We laten ze nooit koud !!!
Heeeeeeeeeey
3.
Jel, Jel, Jel
De watereikeltjes komen er wel
Bruin of groen
Wij verdienen veel poen
Blup blup blup ........heey
4.
Tikke Takke Torretje,
Emmy heeft een snorretje,
Joep heeft een sik,
en wij zijn getikt
5.
De Roersoppers zijn vet
De anderen schrijven ons niet de wet,
De Roersoppers zijn cool
Wij hebben maar een doel !!
Wij worden kampioen
Dat gaan we samen doen
De andere clubs zijn laf
En nu is het versje af !!
6.
35 jaar Roersoppers
Wij zijn toch wel echte toppers
We zwemmen school, borst, vlinder, rug,
Op alle slagen zijn we even vlug
Voordat jullie zijn begonnen
Hebben wij ALLANG gewonnen
7.
Joppers, joppers, joppers,
Wij zijn van de Roersoppers !!
Heeeeey.....!!
 

Na al dit creatief gedoe was er natuurlijk tijd voor de Barbecue !!
Sommige vonden het eten wel belangrijk maar voetballen, tennissen, dansen en meezingen met de muziek en foto's maken was er ook bij.


Bij het huiswaarts keren ontving iedereen nog een groot Roersoppers-badlaken.

 


Servaes en Rianne


De oudere leden vanaf 14 jaar konden 's morgens ook deelnemen aan de zwemwedstrijd, waarna ze de middags vrij waren. 's Avonds was voor deze leden een feestavond georganiseerd. Maar deze feestavond begon met een BBQ.
Daarna kregen we bezoek van een line-dance groep waar sommige Roersoppers aan meededen. Verder kon er naar hartelust gedanst worden.
Tijdens deze avond werden nog enkele Roersoppers gehuldigd, onder andere onze voorzitter die al 12 1/2 jaar het voorzitterschap bekleed.


Al met al een geslaagde dag !!!

*************************


17 september 2010: de vereniging bestaat 40 jaar


 


 


In het kader van dit jubileum heeft de jubileumcommissie in samenwerking met de commissie nevenactiviteiten, het whoZnextteam en het bestuur een gezellig uitstapje georganiseerd naar TOVERLAND. Dit heeft plaatsgevonden op zaterdag 26 juni 2010.


 


 


Hier vindt u enkele reacties van Roersoppers die mee zijn geweest.

Toverland
Door: een langeafstandslid en voormalig trainer
Op verzoek van Jeanne (bedankt voor je geduld en herinneringsmailtjes ;)

Op zaterdag 26 juni was het zover: het jubileumuitje van de Roersoppers naar Toverland. Dankzij Nicole had ik de datum al ruim van tevoren gekregen zodat ik een weekendje Limburg kon plannen. Mijn “oude” zwemvriendjes en vriendinnetjes waren gelukkig ook present bij dit uitstapje. Ik kon me weer even kind voelen.


We gingen met de bus –altijd gegarandeerd een heleboel lol op de heenweg- naar Toverland. We pasten met z´n allen in een dubbeldekker. Onderweg probeerden Nicole en ik wat standaard liedjes die we op kamp ook altijd zongen maar wat blijkt? Veel kinderen kennen deze liedjes niet meer want we werden heel verbaasd aangekeken. Dat maakte ons echter niks uit, wij zongen gewoon lekker door! Van voor naar achter, van links naar rehechts! We zijn er bijnaaaaa!


Vlakbij Toverland kon de buschauffeur de ingang maar moeilijk vinden. Remco was al uitgestapt in op onderzoek uit te gaan maar de chauffeur wilde blijkbaar niet luisteren dus we stonden daar een tijdje midden in het aardappelveld. Tja wij kunnen er ook niks aan doen dat de busparkeerplaats op zaterdag niet open is! Maar… de stuurkunsten van onze chauffeur en oplettendheid van Remco zorgden ervoor dat we toch in Toverland aankwamen.
Er werden snel een paar bankjes buiten ingepikt en daar werd onze verzamelplaats van gemaakt. Heerlijk in de schaduw. Eerst dachten we een mooi houten prieel daarvoor te gebruiken maar dat bleek het rokershol te zijn dus dat hebben we gauw verlaten!


En wat was het een topdag: mooi weer, leuke attracties en gezellige Roersoppers! Overal kwam je wel clubgenoten tegen dus er werd in wisselende samenstelling door het park gesjeesd. Persoonlijk vond ik de Troy errug leuk en ook de waterbaan hebben we met ons groepje een aantal keer “gedaan”. Gelukkig waren er een paar Roersopper-fotografen en ik heb inmiddels al wat leuke foto´s in mijn mailbox gevonden.


Na een lange maar zeer geslaagde dag gingen we de bus weer in en ik geloof wel dat het wat stiller was dan op de heenweg…


Bedankt allemaal! Jubileumcommissie: voor het bedenken en organiseren van deze leuke dag. Het was voor mij weer een ouderwets gezellige dag met mijn “ ouwe” cluppie met mijn “oude vertrouwde” zwemvriendinnetjes en vriendjes. Jullie ook heel erg bedankt!


Groetjes en oant sjen!
Iris


Roersoppers 40 jaar!!!
Jubileum feest


Op vrijdag 17 september 2010 bestond onze zwemvereniging precies 40 jaar. Om dit te vieren was er op 18 september een groot jubileumfeest georganiseerd in de Apollohal te Melick.


Voor de jongere leden was er vanaf 14:30 uur een spellenmiddag.
In totaal hebben 8 teams de strijd tegen elkaar opgenomen.
Ring werpen, een zenuwslopende spiraal, een spiegelkast, een haakse sjoelbak, een dartbord, een hengelspel, een tolspel en jeu de boules zorgde voor heel wat spanning op deze middag.
Gelukkig waren er later op de middag voor alle groepen frietjes zodat er heerlijk gesmikkeld kon worden en iedereen met een volle buik verder kon strijden.
Op het eind van de middag kon er natuurlijk maar één team de winnaar zijn, maar de uitslag was behoorlijk spannend. Bij ieder spel waren er maximaal 8 punten te verdienen en het team dat uiteindelijk gewonnen heeft had slechts 2 punten meer dan het team dat 2e werd.
Het winnende team is team 2 geworden, bestaande uit Janne Broers, Celine Jansen, William Schaeffer, Amber Thevissen, Serafina Vlijt en Stijn van Wandeloo.


 


 


Behalve een mooie Roersoppers rugzak, die alle leden ontvangen hebben, kregen zij ook nog eens een overheerlijk ijsje bij Jan.


’s Avonds zijn de feestperikelen vrolijk verder gegaan, maar daarover kunnen jullie ergens anders in dit Soppertje meer lezen. In ieder geval willen we alle mensen die meegewerkt hebben aan het slagen van deze gezellige middag, bedanken voor hun inzet.


Met sportieve groeten,
De Jubileum commissie

Roersoppers 40 jaar!!
18 september Jubileum feestdag

Receptie en feestavond
In het kader van het 40 jarig jubileum van ons “kleine” clubje heeft de feestcommissie besloten deze dag groots te vieren. In de middag heeft de jeugd zich uitstekend geamuseerd tijdens een spellenmiddag in het Apollocafé, mede mogelijk gemaakt door Jan en Josefien. In de avond hebben de “ouderen” zich in dezelfde ruimte prima vermaakt tijdens de receptie en feestavond.
Vanaf 19:30 uur werd iedereen in het Apollocafé ontvangen voor de receptie. De receptie was bedoeld voor alle geïnteresseerden in de zwemvereniging en onze jubilaris Piet de Vlieger. Ik kan jullie zeggen, dat waren er genoeg! Zelfs de voetballers in het café hebben mee genoten van de feestelijke sfeer. Na het tekenen van het receptieboek kregen de gasten consumptiebonnen voor een hapje en drankje.
Tijdens de receptie stond uiteraard ons 40 jarig jubileum centraal. Na een openingswoordje door voorzitter Jos Meuleners, werd Piet de Vlieger gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Voor zijn inzet en verdiensten heeft hij een zilveren speldje van de vereniging ontvangen.
Vervolgens kwamen de burgemeester en wethouders langs om zich tot het jubileum van de vereniging te richten. Een grote prestatie voor een clubje als De Roersoppers. Natuurlijk wisten zij van onze jubilaris Piet. Hij werd groots bedankt voor zijn inzet voor de vereniging en zijn inzet als vrijwilliger (ook buiten de vereniging). Hiervoor heeft hij een Koninklijke onderscheiding van de Koningin mogen ontvangen. Een mooie verassing op deze nu al gezellige avond!
Daarna hebben ook de voorzitter van de KNZB Kring Limburg en KNZB Nederland een woordje tot het jubileum en onze jubilaris gericht. Van de Kring Limburg heeft Piet eveneens een speldje gekregen.
Piet heeft deze avond een mooie collectie verzameld waar hij zeker trots op mag zijn!
Naast Piet viel ook Corrie Brugman in de prijzen. Zij is al 25 jaar official en werd tijdens deze receptie door het bestuur als ERELID van de vereniging benoemd.
Een emotionele happening voor beiden, waar ze zeker trots op mogen zijn. Gefeliciteerd!
Na de receptie gaf de DJ de aftrap voor de feestavond. Compleet in seventies outfit waren velen Roersoppers aanwezig op het gezellige feest. Om de honger te stillen had iedereen de mogelijkheid te genieten van een overheerlijke seventies burger. Deze ging er bij de meesten erg goed in! Om vervolgens deze burger weer kwijt te raken wist de DJ de “rijpere jeugd” de dansvloer op te krijgen. De doorzetters hebben de boel mooi op stelten gezet en samen met de jeugd hun dans skills tot uiting gebracht. Een mooie en feestelijke sfeer en veel polonaisemomentjes zijn door de ruimte gegaan. Tevens heeft Jos Meuleners laten zien dat hij uitermate goed kan playbacken in seventies style, is Thijs Nijpjes uitgeroepen tot best geklede man van de avond en hebben Jip Hochstenbach en Joep Suskens veel felicitaties voor hun verjaardag ontvangen: gefeliciteerd mannen!
De feestavond was voor de meesten rond 00:00 uur afgelopen. Naar huis met een mooi aandenken aan het jubileum, de jubileum rugzak, hopen we dat iedereen een leuke dag heeft gehad.
Enkele Soppers hebben echter de avond nog wat langer gemaakt. Met een delegatie van ongeveer 15 Soppers is de afterparty verder gegaan in discotheek Cheetah (D). Daar hebben nog wat (oud) Roersoppers zich bij de groep aangesloten. Met zijn allen hebben we goed geproost op ons jubileum en dan blijkt dat sommigen hier beter in zijn dan anderen.. Een erg gezellig feestje dat rond 4:00 á 5:00 uur zijn einde vond.
Mensen, bedankt voor jullie aanwezigheid en bijdrage aan het jubileumfeest! We hopen dat jullie net zo hebben genoten als het organisatiecomité.


De Jubileum Commissie
Jos Meuleners – Mat Slabbers – Jan Gielens – Joep Janssen – Rianne Slabbers


Op zondag 26 september 2010 vond de laatste activiteit plaats in het kader van ons 40-jarig jubileum.
De Jubileum Sprintwedstrijd waaraan 5 verenigingen hebben deelgenomen. Dit waren ZV Patrick, Mosa-Regio, ZV Brunssum, Heldense Zwemvereniging en de organiserende vereniging De Roersoppers. Met 117 zwemmers, die goed waren voor 330 starts en 17 estafette teams was het een gezellige happening.

Om klokslag 14.00 uur kwamen de officials in een lange rij het zwembad in. Mat Slabbers nam de microfoon in zijn hand en sprak een paar woorden over ons jubileum. Afgelopen zaterdag tijdens de receptie, had Piet de Vlieger al een lintje (lid in de orde van Oranje Nassau – uit handen van de burgemeester van Roerdalen) ontvangen en een zilveren speldje, namens de voorzitter van onze vereniging, waarvan hij al 40 jaar lid is.
Van die 40 jaar is Piet al 37 jaar official waarvan al ruim 25 jaar scheidsrechter. En hier werd uiteraard even bij stilgestaan. Namens alle officials van de Roersoppers overhandigde Mat een enveloppe met inhoud aan Piet. Na een dik verdiend applaus nam Piet de fluit ter hand en dit was het sein dat zijn wedstrijd kon beginnen.
Omdat het allemaal 50m nummers waren, verliep de wedstrijd bijzonder vlot.


Aan het eind van de wedstrijd ontvingen de deelnemende verenigingen nog een plaquette en alle deelnemers een oorkonde als herinnering aan dit jubileum.

We kunnen terugkijken op een geslaagde wedstrijd maar vooral op een geslaagd jubileum-feest.


Wist je dat ..................... van de afgelopen 40 jaar. Kijk hier.

*************************