Wie zijn wij?


Wie zijn "de Roersoppers"?

De Roersoppers is een zwemvereniging die gehuisvest is in Melick (gemeente Roerdalen).

Apollohal te Melick

De zwemvereniging traint in de Apollohal te Melick. Wij zijn nog steeds een bloeiende vereniging met veel jeugdleden uit de hele Roerstreek. De Roersoppers zijn een zeer gewaardeerde vereniging in de regio maar ook daarbuiten. Gezelligheid en kameraadschap staan bij ons hoog aangeschreven.


Doelstelling van onze vereniging is het mogelijk te maken dat de zwemsport in de Roerstreek zo breed mogelijk voor iedereen beschikbaar is. Dit doen we middels het opleiden, begeleiden en trainen van onze zwemmers en het deelnemen aan zwemwedstrijden. Zo breed mogelijk betekent vooral dat iedereen op zijn eigen niveau plezier aan het zwemmen moet hebben. Hiervoor zijn diverse trainingsgroepen beschikbaar. Bij het wedstrijdzwemmen staan naast goede individuele prestaties vooral de prestaties van de gehele zwemploeg voorop.


Er zijn verschillende doelgroepen:
Alle leden van De Roersoppers hebben een plaatsje gekregen in een bepaalde groep waar zij op hun niveau kunnen zwemmen. In principe stroomt ieder kind in in de zogenaamde minioren-groep. De trainers bepalen vervolgens wanneer een kind overgaat naar een volgende groep.


Kijk hier voor de groepsindelingen.


Ge´nteresseerd in het ontstaan van de vereniging. Kijk dan onder Historie