Wat is Code Blauw?

Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwem-klimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.
Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemsport-klimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Onze trainers, vrijwilligers, coaches en officials onderschrijven de gedragsregels voor begeleiders in de sport, die zijn vastgesteld door de NOC*NSF. Daarnaast beschikt onze vereniging over een door justitie afgegeven VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van de personen die omgaan met minderjarigen binnen onze vereniging.
In dit kader heeft onze vereniging tevens een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte van seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag voor leden, ouders van leden, trainers, vrijwilligers en bestuur. Verder kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar andere instanties zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, huisarts of politie. Uiteraard worden hierbij de privacyregels in acht genomen.

Mevrouw Yvonne Vullers is als vertrouwenspersoon binnen onze vereniging actief.
Zij is er in principe voor iedereen die binnen de Roersoppers te maken heeft met ongewenst gedrag.
Yvonne Vullers is te bereiken op tel. 0475-335717 en via e-mail: yvonnevullers@hotmail.nl

Zij werkt volgens het protocol dat door het NOC*NSF is vastgesteld. Meer informatie is te vinden op de site van NOC*NSF (www.nocnsf.nl)